Skip to main content
Talent

Hervorming secundair onderwijs

Om het beste uit elke leerling te halen wordt het secundair onderwijs hervormd.

Voor Voka zijn de belangrijkste doelstellingen:

  • minder studierichtingen
  • versterking van de arbeidsmarktgerichte studierichtingen
  • dynamisch karakter van het studieaanbod met regelmatige bijsturingen op basis van de evoluties op de arbeidsmarkt
  • investeren in didactische uitrusting en infrastructuur van technische- en beroepsscholen.
  • toekomstgerichte eindtermen die leerlingen voorbereiden op de uitdagingen van morgen

Wat betekent de hervorming van het secundair onderwijs voor uw onderneming?

  • Minder uitval van leerlingen zonder diploma
  • Meer instroom in het technisch- en beroepsonderwijs
  • Sterkere technische profielen met vaardigheden die aansluiten op de hedendaagse arbeidsmarkt. 

Voka zal verder waken over de uitrol van deze hervorming en het belang van beroepskwalificaties en standaardtrajecten duaal leren.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Adviseur Onderwijs

ING
SD  Worx