Skip to main content

Oostelijke Tangent

Het Oostelijke tangent wordt wel eens de ‘moeder van de missing links’ in het Waasland genoemd. De ondernemers in Sint-Niklaas zijn dan ook al jaren vragende partij voor de realisatie van het Oostelijke tangent dat de E17 zou verbinden met de N70. Dit zou heel wat positieve gevolgen hebben voor de mobiliteit in de ruimere regio van Sint-Niklaas.

Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland heeft de realisatie van het oostelijke tangent steeds op de Wase agenda geplaatst. Onze Kamer maakt deel uit van verschillende overlegfora die zich over het dossier buigen (bijvoorbeeld de Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en onderhoud goede contacten met de Stad Sint-Niklaas en het Agentschap Wegen en Verkeer over de vorderingen in dit mobiliteitsdossier.

Het openbaar onderzoek naar het Oostelijk Tangent werd afgerond in maart 2016 waarna een voorlopig GRUP werd opgemaakt. Begin januari 2017 volgde hierover het advies van de Raad van State waarvan de beroepsperiode loopt tot midden maart 2017. Na afloop van de beroepsperiode kan men beginnen aan het opstellen van de onteigeningsplannen waarvan geschat worden dat ze 2 tot 3 jaar zullen duren. Er wordt geschat dat de start van de werken ten vroegste in 2019 zullen kunnen beginnen. Onze Kamer blijft het dossier in tussentijd verder opvolgen.

Dirk Bulteel – Directeur belangenbehartiging – dirk.bulteel@voka.be

Steven Roeland – Bereikbaarheidsmanager -  steven.roeland@voka.be

CapitalAtWork
Deloitte
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner