Vergunningen: VLAREM-trein

05/02/2018

Tijdens de zomer 2017 liep de publieke consultatie over de voorontwerpteksten van de VLAREM-trein.

Aan VLAREM II worden diverse wijzigingen voorgesteld waaronder de vertVlaremaling van verschillende Vlaamse BBT-studies (best beschikbare technieken). Voorbeelden daarvan zijn de BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor afvalbedrijven en de BBT-studies voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid en voor de vlees- en visverwerkende industrie.

Voka heeft tijdens de publieke consultatie een nota ingediend en besproken met de bevoegde administratie. Dit heeft een aantal knelpunten weggewerkt. Op vrijdag 20 juli werd de VLAREM-trein voor een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. De strategische adviesraden (MINARAAD en SERV) werden om advies gevraagd.

Opmerkingen op de ontwerpteksten worden momenteel door Voka verzameld en zullen meegenomen worden in de adviezen van de Strategische adviesraden.

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72