Vergunningen: VLAREM-trein

22/11/2017

Deze zomervakantie liep de publieke consultatie over de voorontwerpteksten van de VLAREM-trein 2017 en VLAREM III.

Drie BREF's worden vertaald in VLAREM III

  1. De gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en Vlaremafgasstromen in de chemiesector (BREF CWW)
  2. De non-ferrometaalindustrie (BREF NFM)
  3. De intensieve pluimvee- of varkenshouderij (BREF IRPP)

Ook aan VLAREM II worden diverse wijzigingen voorgesteld waaronder de vertaling van verschillende Vlaamse BBT-studies. Voorbeelden daarvan zijn de BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor afvalbedrijven en de BBT-studies voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid en voor de vlees- en visverwerkende industrie. Momenteel wacht Voka op feedback van de bevoegde administratie en zullen we er verder op toezien dat de bezorgdheden van het bedrijfsleven worden meegenomen.

 

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72