Vergunningen: VLAREM-trein

05/02/2018

Tijdens de zomer 2017 liep de publieke consultatie over de voorontwerpteksten van de VLAREM-trein 2017 en VLAREM III.

Drie BREF's(Best Available Techniques Reference Documents) worden vertaald in VLAREM III

  1. De gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en Vlaremafgasstromen in de chemiesector (BREF CWW)
  2. De non-ferrometaalindustrie (BREF NFM)
  3. De intensieve pluimvee- of varkenshouderij (BREF IRPP)

Ook aan VLAREM II worden diverse wijzigingen voorgesteld waaronder de vertaling van verschillende Vlaamse BBT-studies (best beschikbare technieken). Voorbeelden daarvan zijn de BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor afvalbedrijven en de BBT-studies voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid en voor de vlees- en visverwerkende industrie. Voka zal de ongewenste impact van nieuwe verplichtingen opnieuw tot een minimum trachten te beperken en versoepelen waar mogelijk. 

 

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72