Skip to main content
Omgeving

Vergunningen: VLAREM-trein

Tijdens de zomer 2017 liep de publieke consultatie over de voorontwerpteksten van de VLAREM-trein.

Aan VLAREM II worden diverse wijzigingen Vlaremvoorgesteld waaronder de vertaling van verschillende Vlaamse BBT-studies (best beschikbare technieken). Voorbeelden daarvan zijn de BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor afvalbedrijven en de BBT-studies voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid en voor de vlees- en visverwerkende industrie.

Voka heeft tijdens de publieke consultatie een nota ingediend en besproken met de bevoegde administratie. Dit heeft een aantal knelpunten weggewerkt. De strategische adviesraden (MINARAAD en SERV) brachten reeds een advies uit. Nu moet dit voorontwerp van besluit nog finaal goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. De timing daarvan is onduidelijk.

Ondertussen wordt de VLAREM-wetgeving opnieuw onder de loep genomen in 2019 met de 'VLAREM-trein 2019'. Enkele wijzigingen zijn:

  • Een verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling wordt gedefinieerd als 0,5 meter onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -sleuf. Op deze manier wenst men de verlaging van het grondwaterpeil eenduidig vast te leggen en te controleren aan de hand van de bouwplannen. 
  • Alle grondwaterwinning moeten uitgerust worden met een meetinrichting. Op deze manier wil men handhaving mogelijk maken op niet-heffingsplichtige grondwaterwinningen.
  • Rubriek 60 voor groeves en graverijen wordt aangepast om een fout uit het verleden recht te zetten. Op die manier is het duidelijk dat een studie 'ontvangende groeve en graverij' verplicht is bij de aanvraag voor elke groeve.

Een aantal opmerkingen op de voorontwerpteksten werden door Voka verzameld en overgemaakt tijdens de publieke consulatie. Voka ontving reeds (gedeeltelijk) feedback van departement omgeving. Deze voorontwerpteksten zullen door de administratie voorgelegd worden aan het kabinet voor een eerste principiële goedkeuring.

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72
ING
SD  Worx