Skip to main content
Omgeving

Vergunningen: omgevingsvergunning

Met de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet ging een aloude wens van Voka in vervulling. Het is dan ook een mijlpaal ons vergunningsstelsel. Termen als bouw- en milieuvergunning verdwijnen en worden omgeruild voor de omgevingsvergunning.  

Maar de naamsverandering is uiteraard niet de grootste verandering. Vooral op het procedurele vlak is er veel veranderd. Procedures werden geïntegreerd en aanvragen worden voortaan niet meer vanuit één invalshoek bekeken. Zodra een dossier complexer is, worden administraties genoodzaakt om met één stem te spreken. Dat syntheseadvies wordt nadien ook beoordeeld door één besluitnemer. Door te werken met één procedure, één advies en één beslissing, vermijd je Kafkaiaanse toestanden waarbij de voorwaarden van de ene vergunning door de andere vergunning worden tegengesproken of waarbij slechts één van de twee vergunningen verleend wordt en omwille van de koppeling tussen beide vergunningen - de andere niet is uitgevoerd. De omgevingsvergunning integreert ook de procedures tot goedkeuring van een milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapport, waardoor een belangrijke tijdswinst geboekt kan worden.

Belangrijk voordeel van de omgevingsvergunning is dat de vervaltermijn van de milieuvergunning verdwijnt. Tijdrovende en dikwijls totaal nutteloze hervergunningsprocedures verdwijnen, waardoor zowel bij de overheid als bij bedrijven, mensen en middelen efficiënter worden ingezet. 

Het digitaliseringsproces dat gepaard gaat met de omgevingsvergunning blijft tot op vandaag een zorgenkindje. Na een bijzonder moeizame start zijn er echter de laatste maanden hoopgevende verbeteringen doorgevoerd, waardoor de capaciteit opmerkelijk werd vergroot en het loket een stuk performanter werkt. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat er nog veel werk moet worden verricht om alle kinderziektes uit het systeem weg te werken. Sinds de inwerkingtreding van het decreet, heeft Voka de ontvangen opmerkingen op de procedure en het omgevingsloket systematisch verzameld en aangekaart bij het bevoegde kabinet en zijn administratie, wat dikwijls tot snelle oplossingen heeft geleid.

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

ING
SD  Worx