Omgeving

19/09/2017

Vlaanderen moet diverse maatschappelijke uitdagingen trotseren. We willen dat Vlaanderen voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich te vestigen en te investeren en tegelijk willen we dat het hier een aangename plek is om te wonen en te ontspannen. Het halen van milieudoelstellingen en het duurzaam ruimtegebruik zijn succesfactoren in het continue proces van vergroening van onze economie. Dat proces moet wel doordacht gebeuren door o.a. sterk in te zetten op innovatie en niet blind te zijn voor de concurrentiepositie waarin onze bedrijven vertoeven. Voka vraagt dan ook een omgevingcompetitieve milieuregelgeving met een gezonde ambitie naar de toekomst toe. Een gunstig investeringsklimaat impliceert ook een coherente en transparante regelgeving waarbij het voor investeerders duidelijk is welke processen zij dienen te doorlopen ter realisatie van hun projecten: administratieve vereenvoudiging en korte doorlooptijden blijven hierbij aandachtspunten.

Het kenniscentrum maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. Op vlak van omgeving zijn er dan ook een aantal werk- en stuurgroepen actief die op geregelde tijdstippen samenkomen. Dankzij een evenwichtige samenstelling worden standpunten ontwikkeld die goed onderbouwd en breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers. 

De verschillende subdossiers

Steven Betz - Senior Adviseur milieu - en ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be - 0475 85 03 16
Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72

 


 

Publicaties

11 uitdagingen voor 2017

 

Bereikbaar Vlaanderen