Skip to main content

N41 (Lebbeke – Aalst)

Iets meer dan 7 kilometer weg ontbreekt er om de verbinding N41 tussen Dendermonde en Aalst te vervolledigen. Deze verbinding moet een betere ontsluiting van de regio Dendermonde verzekeren. Op de gewestplannen, opgemaakt in de jaren 70 van vorige eeuw, werd het wegtracé opgenomen, maar bijna 50 jaar later is deze verbinding nog steeds niet gerealiseerd.

N41

 

De realisatie van de N41 tussen Lebbeke en Aalst (Hofstade) staat al lang bovenaan onze lijst van missing links. Niet alleen is de weg noodzakelijk voor een betere ontsluiting van Dendermonde richting Brussel, de weg zou vooral in de deelgemeenten Oudegem (Dendermonde) en Gijzegem (Aalst) de verkeersveiligheid sterk verbeteren.

 

Wat gebeurde er de laatste jaren?

In 2012 stelde de provincie Oost-Vlaanderen een uitvoeringsplan (PRUP) op om deze wegverbinding te realiseren. Tijdens het openbaar onderzoek organiseerden we een ‘toekomstkaravaan’ om de noodzaak van de weg te benadrukken en verzamelden we meer dan 800 positieve bezwaarschriften. 
Na de vernietiging van het uitvoeringsplan door de Raad van State in 2014 dreigde het dossier te verzanden. Daarom brachten we eind 2015 de verschillende partijen samen. Tijdens een busrit met de gouverneur, gedeputeerde, vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van mobiliteit, de burgemeesters van Aalst en Dendermonde en een aantal bedrijfsleiders uit de regio werden de verschillende knelpunten toegelicht. Dit overleg leidde tot concrete afspraken: AWV zal een technische studie uitvoeren zodat de provincie een nieuw uitvoeringsplan kan opmaken.

 

En waar staan we nu?

AWV zal in het voorjaar van 2017 deze technische studie laten uitvoeren zodat de provincie daarna een nieuw uitvoeringsplan kan opmaken. Uiteraard volgen we dit dossier van nabij op en zorgen we dat dit hoog op de agenda blijft staan.

 

Meer info: Katrien Moens – Manager Belangenbehartiging of 0497 52 28 04.
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat Media