Kilometerheffing vrachtwagens

05/02/2018

Op 1 april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd door de drie gewesten, waardoor ook buitenlandse vrachtwagens echt mee betalen voor het gebruik van onze wegen. Voka slaagde erin de heffing bij te sturen in het voordeel van de bedrijven, maar de impact voor het bedrijfsleven blijft zeer groot. Zolang de kilometerheffing enkel van toepassing is voor vrachtwagens, verhelpt ze niets aan ons fileprobleem.

Bijsturing heffing in functie van randvoorwaarden

Voka is erin geslaagd om de heffing bij te sturen, waardoor volgende Vrachtwagensrandvoorwaarden door de Vlaamse regering werden overgenomen:

  • Wegennet beperkt tot het Eurovignet-netwerk en een uitzondering voor de toegangswegen naar de Vlaamse zeehavens
  • Tarieven vergelijkbaar met de Duitse LKW Maut
  • 100 miljoen euro van de opbrengsten vloeit jaarlijks terug naar infrastructuur
  • Opstart deftig onderzoek naar de haalbaarheid en de modaliteiten van de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens
  • Afschaffing en vermindering van de verkeersbelasting voor vrachtwagens
  • Aftrekbaarheid van de kilometerheffing in de vennootschapsbelasting

Impact bedrijfsleven

De impact voor de Vlaamse bedrijven is groot. Ondanks de afschaffing van het eurovignet en de vermindering van de verkeersbelasting, betaalt het goederentransport sinds 1 april 2016 veel meer dan voorheen. Om de pil voor de transportsector minder bitter te maken, heeft de Vlaamse regering een pakket aan maatregelen uitgewerkt ter waarde van bijna 40 miljoen euro. Dit bevat o.a. arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie.

Investeringssteun voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2017 die bijdragen tot groener en veiliger vrachtwagentransport kan aangevraagd worden via het ondernemingsloket. De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van 3.000 euro per voertuig.

Alle info over welke investeringen precies in aanmerking komen en over hoe de steun aan te vragen, is terug te vinden op de website van Vlajo.

Uitbreiding tolwegennet

Om sluipverkeer tegen te gaan, worden 6 extra wegen toegevoegd aan het tolwegennet vanaf 1 januari 2018:

N14     Vanaf (de kruising met) R16 - (de kruising met) E34
N35     Deinze – Tielt
N35     Pittem (de kruising met N50) - (de kruising met) N330
N42     Vanaf (de kruising met) N8 - grens met Wallonië
N43     Vanaf (de kruising met) R8 - (de kruising met) R4
N73      Heppen – Kinrooi (kruising met de N762)

Meer info (tarieven, tolwegen, vrijstellingen, steunmaatregelen enz.) over de kilometerheffing voor vrachtwagens vind je op:

    Goedele Sannen – Senior Adviseur Logistiek en Mobiliteit – goedele.sannen@voka.be – 0499801625