Skip to main content
Personeelsbeleid

Basisopleiding: Vertrouwenspersonen

Workshop: Deze opleiding vertrouwenspersonen leert je vaardigheden aan om professioneel op te treden bij conflicten en andere situaties met een psychosociaal risico.

Voordelen

Gevormde vertrouwenspersonen:

 • Kunnen op een professionele manier een laagdrempelige en tegelijk cruciale rol vervullen binnen de organisatie door een snelle opvang van medewerkers in een conflictsituatie.
 • Kunnen ervoor zorgen om het psychosociaal welzijn van medewerkers binnen de organisatie te verhogen en op die manier psychosociale klachten te beperken of verminderen.

Vertrouwenspersonen die zich regelmatig bijscholen:

 • Zullen nog beter perspectief kunnen bieden door ervaringen met andere vertrouwenspersonen te delen, bij de eigen grenzen stil te staan en vaardigheden aan te scherpen die belangrijk zijn bij het voeren van gesprekken.

Doelstellingen

 • Vertrouwd raken met het wettelijk kader.
 • Inzicht krijgen in de verschillende psychosociale risico’s op het werk, hun dynamieken en meest aangewezen interventietechnieken.
 • Kennis en vaardigheden verwerven in het voeren van gesprekken met alle betrokken personen in het kader van medewerkers die zich slachtoffer voelen van ongewenst gedrag of te kampen krijgen met psychosociale risico’s op het werk.
 • Opfrissen en bijspijkeren van de kennis op een continue wijze.
 • Uitwisselen van ervaringen over praktische casussen.

Dag 1: Psychosociale risico’s, wat?

Tijdens dag 1 krijgen de deelnemers een overzicht van de verschillende mogelijke psychosociale risico’s en hun gevolgen. De verschillende thema’s die behandeld worden zijn pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk, stress en burnout, trauma, alcohol en drugs, ….

Daarnaast krijgen de cursisten een korte inleiding in het welzijnsbeleid binnen een onderneming, het dynamisch risicobeheersing systeem en het belang van preventie.

Op het einde van dag wordt er stilgestaan bij de vertrouwenspersoon in de praktijken: zijn specifieke opdrachten binnen de onderneming.

Dag 2: Hoe?

Op de tweede dag krijgen de deelnemers meer inzicht in de specifieke wetgeving en dan meer bepaald de bestaande procedures; ook de rol van de verschillende actoren (Cpbw, hiërarchische lijn, werkgever, vertrouwenspersoon) wordt toegelicht.

In de namiddag ligt de nadruk op de gespreksvaardigheden die een vertrouwenspersoon nodig heeft voor het uitvoeren van de opvanggesprekken.

Dag 3: Opvanggesprekken

Tijdens dag 3 wordt er actief gewerkt rond de verschillende soorten opvanggesprekken en andere interventies die een vertrouwenspersoon kan uitvoeren. Rollenspellen en andere oefeningen met een volledig debriefing van de psychosociale preventieadviseur.

Dag 4: Conflicten en bemiddeling

Op dag 4 krijgen de deelnemers meer inzicht in de betekenis en de werking van conflicten. Daarnaast worden de belangrijkste principes voor het uitvoeren van een bemiddeling grondig toegelicht en praktisch ingeoefend.

Dag 5: Traumatische gebeurtenissen en intervisiemoment

Op de laatste dag wordt er in voormiddag dieper ingegaan op traumatische gebeurtenissen en de rol die een vertrouwenspersoon hierin kan opnemen. Daarnaast krijgt me ook handvaten mee in de aanpak van medewerkers met zelfmoordgedachten.

In de namiddag wordt tijd voorzien voor een intervisiemoment waarbij deelnemers zelf casussen kunnen aanbrengen, daarnaast presenteren de deelnemers tijdens deze namiddag hun thuisopdracht.

Elk personeelslid kan de opleiding vertrouwenspersoon volgen, en de rol binnen jouw organisatie uitoefenen, op voorwaarde dat hij of zij niet een van deze rollen vervult:

 • vertegenwoordiger van werkgever of medewerkers in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
 • vakbondsafgevaardigde;
 • leidinggevende, met uitzondering van middenkader;
 • bedrijfsarts.

Heidi Henskens, Mensura
Ann Driesen, Mensura

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Contactpersoon

Michèle Martens

Coördinator Kameracademie

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 1035,00 excl. BTW

Niet-leden:
€ 1525,00 excl. BTW 

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo