Transitio

23/05/2018

Uw bedrijf "transfer ready" maken! Hoe garandeer ik de continuïteit, toekomst en waarde van mijn bedrijf?

Transitio is het lerend netwerk van Voka waarbij (potentiële) overlaters gecoacht worden om hun bedrijf transfer ready te maken.

Elke bedrijfsleider denkt vroeg of laat na over de toekomst van zijn bedrijf. Zal er familie zijn die het overneemt? Zal het verkocht worden aan iemand van buiten het bedrijf of misschien wel aan een paar managers? Sowieso speelt de vraag van hoe je een bedrijf hierop voorbereidt ooit de kop op.

Er zijn immers verschillende factoren die een invloed hebben op de waarde van een bedrijf. Inzicht hebben in deze factoren is een eerste stap in de voorbereiding en draagt bij tot de continuïteit van het bedrijf.

Ervaren mentoren nemen een vaste groep van maximum 12 deelnemers op sleeptouw om in alle discretie samen elk voor hun bedrijf de juiste vertaalslag te maken van elk van deze factoren.

Wat mag u verwachten?

Transitio is een begeleidingstraject dat zich richt naar bedrijfsleiders die zich willen voorbereiden op de toekomst van hun bedrijf. Naast ervaren mentoren zullen experts hun kennis en ervaring delen met de groep.

Zo krijgt u als deelnemer inzicht in de verschillende aspecten die een overdracht succesvol kunnen maken. Doorheen de sessie wordt u ook uitgedaagd om deze inzichten te vertalen naar uw eigen bedrijfspraktijk. Zo voelt u zich beter gewapend voor uw toekomstige beslissingen en zal een mogelijke verkoop succesvoller en vlotter verlopen.

Wat, waar, wanneer?

Een TRANSITIO-traject loopt als volgt:

 • Een intakegesprek met de Voka-coördinator
 • Een kick-off waarbij een praktijkcase aan bod komt en een nulmeting op basis van de Transitio-roos wordt afgenomen
 • Inhoudelijke sessies waarbij volgende thema's aan bod komen:
  - strategie en groei, toekomst van het bedrijf
  - marktkennis en sectoranalyse, verschillende stakeholders
  - persoonlijke ontwikkeling
  - organisatie en corporate governance
  - financiële en juridische structuur
  - due diligence
  - waardebepaling
 • Intervisiemomenten worden voorzien en op het einde een eindmeting op basis van de Transitio-roos

transitio


Doelgroep

Enkel voor eigenaars-ondernemers die nadenken over de continuïteit van de organisatie. Dienstverleners die commerciële belangen in deze topics hebben worden niet toegelaten.

Alle deelnemers, medewerkers en experten aan dit traject ondertekenen een NDA.

Waar en wanneer

DATUM LOCATIE TIJDSTIP
1/10/2018 De Barrier 16u - 21u
15/10/2018 Voka - KvK Limburg 8u - 12u
12/11/2018 Voka - KvK Limburg 18u30 - 22u
10/12/2018 Voka - KvK Limburg 8u - 12u
21/01/2019 Voka - KvK Limburg 18u30 - 22u
18/02/2019 Voka - KvK Limburg 8u - 12u
25/03/2019 Voka - KvK Limburg 18u30 - 22u
29/04/2019 Voka - KvK Limburg 8u - 12u
13/05/2019 Voka - KvK Limburg 18u30 - 22u
17/06/2019 De Barrier 16u - 21u

Meer info

pieter.smeets@voka.be, +32 496 65 35 44