Skip to main content

Wat

Een Smart City is visionair, digitaal, open en collaboratief. Een sector- en beleidsoverschrijdende visie en geïntegreerde werking is onontbeerlijk. Slimme oplossingen vragen immers om uiteenlopende expertises: infrastructuur, energie, mobiliteit, veiligheid, milieu, ICT en planning. Bij deze netwerkbijeenkomsten staat bijgevolg de uitwisseling van kennis en ervaring centraal. Daarnaast wenst het netwerk diverse aspecten van Smart Cities-uitdagingen onder de loep te nemen: naast technologie, ook juridische, communicatie- en marketing gerelateerde aspecten die belangrijk zijn voor lokale besturen in het uitrollen van hun beleid.

Met inspirerende cases van vernieuwende startups, succesvolle scaleups én gevestigde waarden duiken we met een 360° blik in de uitdagingen én oplossingen voor slimme stadsbouwers!

Astrid Hannes (Hogeschool PXL)
Agenda 2022-2023
Datum Locatie Uur Thema
Dinsdag 20/09/2022 Voka TBA Fluvius
Dinsdag 15/11/2022 Epsylon TBA Epsylon
Dinsdag 21/02/2023 Thor (T2) TBA Techville (T2)
Dinsdag 18/04/2023 TBA TBA Autonoom vervoer
TBA Werchter TBA Sessie op Werchter

Wie

De doelgroep bestaat uit ondernemers, academici, lokale overheden en toeleveranciers die gericht zijn op Smart Cities of er potentieel in zien.

Lidmaatschap van het netwerk Smart Cities is persoonlijk. Deelnemers dienen werkzaam te zijn in een bedrijf dat lid is van Voka - KvK Limburg.

Stuurgroep

Voorzitter van het netwerk is Ilja Theuwissen (The Safe Group). Verder bestaat de stuurgroep uit Gita Bessemans (Engels Logistics nv), Paul Coomans (Fluvius System Operator), Ludo Kelchtermans (Nuhma) en Astrid Hannes (Hogeschool PXL).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 550,00 (excl. btw) per werkingsjaar, dat loopt van september tot en met juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen.

Inschrijven kan hier!

Contactpersoon

Rolan Linsen

Senior adviseur innovatie & digitalisering