Skip to main content
Voka Community -

Netwerken Limburg

Wat

Een Smart City is visionair, digitaal, open en collaboratief. Een sector- en beleidsoverschrijdende visie en geïntegreerde werking is onontbeerlijk. Slimme oplossingen vragen immers om uiteenlopende expertises: infrastructuur, energie, mobiliteit, veiligheid, milieu, ICT en planning. Bij deze netwerkbijeenkomsten staat bijgevolg de uitwisseling van kennis en ervaring centraal. Daarnaast wenst het netwerk diverse aspecten van Smart Cities-uitdagingen onder de loep te nemen: naast technologie, ook juridische, communicatie- en marketing gerelateerde aspecten die belangrijk zijn voor lokale besturen in het uitrollen van hun beleid.

Met inspirerende cases van vernieuwende startups, succesvolle scaleups én gevestigde waarden duiken we met een 360° blik in de uitdagingen én oplossingen voor slimme stadsbouwers!

Astrid Hannes (Hogeschool PXL)
Agenda 2020-2021
Datum Locatie Uur Thema
TBC Bike Valley Incubathor 18u30 Smart (Sports) Product Design
Dinsdag 08/12/2020 Online 18u30 Smart Waste Collection
Dinsdag 16/02/2021 't Scheep, Hasselt 18u30 Smart Street Furniture & Visualisation
Dinsdag 20/04/2021 Voka - KvK Limburg, Hasselt 18u30 How to bring innovation in Cities
Dinsdag 08/06/2021 Smart Tivoli GreenCity, Brussel TBC Smart Tivoli GreenCity

Wie

De doelgroep bestaat uit ondernemers, academici, lokale overheden en toeleveranciers die gericht zijn op Smart Cities of er potentieel in zien.

Lidmaatschap van het netwerk Smart Cities is persoonlijk. Deelnemers dienen werkzaam te zijn in een bedrijf dat lid is van Voka - KvK Limburg.

Stuurgroep

Voorzitter van het netwerk is Astrid Hannes (Hogeschool PXL). Verder bestaat de stuurgroep uit Gita Bessemans (Engels Logistics nv), Ilja Theuwissen (The Safe Group), Paul Coomans (Fluvius System Operator) en Ludo Kelchtermans (Nuhma).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 555,00 (excl. btw) per werkingsjaar, dat loopt van september tot en met juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen.

 

2

Contactpersoon

Rolan Linsen

Senior adviseur innovatie & digitalisering

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo