Skip to main content

Raad van Advies

Elke kmo'er heeft wel eens een klankbord nodig.

Een Raad van Advies verleent advies omtrent de bedrijfsvoering van een onderneming. Er wordt gedebatteerd over allerhande vraagstukken die zowel juridisch, financieel, internationaal, tactisch of strategisch van aard kunnen zijn. 

Je kan dus stellen dat de Raad van Advies een kritisch klankbord is voor het managementteam. Een denktank waarin de wisselwerking tussen Raad en management leidt tot meer kwalitatieve en gefundeerde beslissingen. Het kan een startschot zijn voor verdere professionalisering en groei van jouw onderneming.

Goed om te weten:

 • Vergaderingen zijn vertrouwelijk
 • Raad dient om advies in te winnen of bekommernissen voor te leggen.
 • Het advies heeft geen bindend karakter. 
 • De adviseurs hebben geen beslissingsbevoegdheid zoals in een Raad van Bestuur.
 • Formuleren hoogstens aanbevelingen. 
 • Aangezien dit geen wettelijk erkend orgaan is, zijn de formaliteiten en administratie van de raad ook eerder beperkt.

Waar hou je best rekening mee als je een Raad van Advies wilt opstarten?

Alles start met de juiste selectie:

 • Het is noodzakelijk om personen te vinden met complementaire kennis en vaardigheden. Zo vergroot je de mix van uiteenlopende expertises.
 • Organiseer de juiste structuur van dit orgaan en onderhoud een duidelijke communicatie.
 • Voorzie de juiste overeenkomsten om ieders engagement vast te leggen.
 • Een vlotte samenwerking is belangrijk. Hierbij spelen de persoonlijkheidskenmerken, individuele waarden en bedrijfsdoelstellingen een belangrijk aspect in de selectie van uw adviseurs.
 • Het wordt aanbevolen een Raad te voorzien van een evenwichtige samenstelling met enerzijds interne leden van de onderneming en anderzijds externe leden met diverse

Bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg kan je terecht om jouw Raad van Advies samen te stellen. Dit doen wij aan de hand van een begeleidingstraject.
Wij houden rekening met alle aspecten om jouw raad zo divers mogelijk te krijgen.

Wil jij graag een Raad van Advies laten opstarten met Voka - KvK Limburg?

“In dit begeleidingstraject begeleidt Voka-KvK Limburg jou individueel in zowel de samenstelling van de Raad, als gedurende het eerste werkingsjaar van de Raad. Je bent zeker van een kwalitatieve samenstelling en je wordt ontnomen van alle administratieve taken.”

Meer info?

Versterk jouw bedrijf met onze exclusieve matchmakingtool.

Met deze tool kan je kandidaten matchen met de noden van jouw bedrijf. Je geeft aan welke competenties reeds aanwezig zijn in je organisatie om zo tot een ideale Raad van Advies komen. In onze database met maar liefst 150 externe adviseurs vind je vast en zeker de juiste match voor jouw Raad van Advies.

Een Raad van Advies biedt de mogelijkheid om advies in te winnen en vragen of bekommernissen voor te leggen aan experts met diverse achtergronden en expertise.

Ben jij kandidaat externe adviseur?

Het kan voor jou interessant zijn een mandaat op te nemen binnen een onderneming, bijvoorbeeld in de Raad van Advies.

 • Heb jij een objectieve en kritische kijk op de onderneming?
 • Kan jij onpartijdige wijze raad geven vanuit persoonlijke ervaring en expertise?

Het is van groot belang dat jouw waarden, als kandidaat externe adviseur, in overeenstemming zijn met de waarden van het bedrijf. Daarom zullen de kenmerken van een externe adviseur zo dicht mogelijk moeten aanleunen aan de vooropgestelde profielschets door de betreffende onderneming.

Opleiding Hoe versterk ik mijn rol als Adviseur?

Of je nu al aan de slag bent als adviseur of je wilt je hier in de toekomst op toeleggen, met het LAB: Hoe versterk ik mijn rol als adviseur zorgen we dat je als (kandidaat-)adviseur een verdieping krijgt in de werking van raden van advies en dat je jouw positie als adviseur kan versterken met de juiste inhoudelijke basiskennis.

In 5 sessies nemen we (kandidaat-)adviseurs mee door de belangrijkste thema’s die binnen raden van advies aan bod zullen komen.
Het programma focust enerzijds op een grondige inhoudelijke vorming en anderzijds op de concrete toepassing ervan.

Meer info?

Wens je als adviseur opgenomen te worden in onze database?

Heb jij de juiste hard en soft skills om een onderneming met raad en daad bij te staan?
Dan kan het voor jou interessant zijn om een mandaat op te nemen binnen een onderneming, zoals in een Raad van Advies.

Ben jij kandidaat om Limburgse bedrijven te adviseren in hun Raad van Advies? Of wil jij graag een rol als adviseur opnemen in Raden van Advies?
Voka-KvK Limburg heeft voorzien in een database van kandidaat-adviseurs. Aanmelden als kandidaat kan per mail naar carolien.houbrechts@voka.be. Nadien bezorgen we jou een digitaal formulier om je gegevens in te vullen.

Contactpersonen

Carolien Houbrechts

Adviseur eigenaars-ondernemers

Ellen Olislagers

Directeur eigenaars-ondernemers

Hulp nodig?

Is een Raad van Advies iets voor jou?

Carolien gaat hier in een vrijblijvend één op één gesprek dieper op in.

Maak een vrijblijvende afspraak

Cindy Hustings: “Laat je als ondernemer omringen door mensen die het beter weten”

Cindy Hustings over de meerwaarde van haar Raad van Advies via Voka-KvK Limburg

Ik ben zekerder van mijn stuk geworden en ik sta met mijn beide voeten op de grond na de installatie van een raad van advies.

Raad van Advies: "Het grootste voordeel? No-nonsense advies waar je mee aan de slag kan"

Steven Corthout over de groei van zijn bedrijf dankzij de Raad van Advies via Voka - KvK Limburg

 

Sinds ik een Raad van Advies achter mij heb staan durf ik makkelijker stappen ondernemen. Het heeft ook de kijk op mijn onderneming veranderd. Mijn ogen zijn open gegaan voor zaken die heel duidelijk waren voor de buitenwereld maar waar ik voordien blind voor was.