Skip to main content

Platform Eigenaars-Ondernemers

Hulpmiddelen    

Het platform Eigenaars-Ondernemers is de allesomvattende digitale ontmoetingsplek, waar u optimale ondersteuning vindt d.m.v. allerlei informatiedocumenten aangaande het deugdelijk bestuur van uw (familiale) onderneming en rond de eventuele overdracht/overname ervan. Topics die hier aan bod komen zijn o.a. de aandeelhoudersovereenkomst, de Raad van Advies, het familiecharter, familiale opvolging en bedrijfsoverdracht en overname. Ook de tientallen ondernemerstopics, waaronder sjablonen en modelovereenkomsten, kunnen de Eigenaar-Ondernemer hulp bieden in zijn bedrijfsvoering. 

Platform

 

 

 

 

Matchmakingtool voor uw Raad van Advies of uw Raad van Bestuur

Daarnaast kan u op het platform terecht in de zoektocht naar leden voor uw Raad van Advies. Een Raad van Advies is één van de meest waardevolle methodes om (familie)bedrijven met raad en daad bij te staan. Enerzijds is het cruciaal om de samenstelling ervan af te stemmen op de noden en wensen van het bedrijf. Dit kan door een grote heterogeniteit in expertise te verkrijgen. Anderzijds moet er gestreefd worden naar homogeniteit in persoonlijkheid, waarden en doelstellingen om een vlotte samenwerking tussen de leden te bekomen.

Het platform biedt hiertoe een exclusieve matchmakingtool. Met deze tool kan u kandidaten matchen met de noden van uw bedrijf. U geeft aan welke competenties reeds aanwezig zijn in uw organisatie om zo tot een ideale Raad van Advies komen. Ook indien u op zoek bent naar slechts één adviseur om uw huidige Raad van Advies aan te vullen, biedt deze automatische matchmakingtool de gepaste ondersteuning.

De matchmakingstool kan eveneens gebruikt worden in uw zoektocht naar een externe bestuurder. Externe bestuurders met het juiste profiel kunnen vanuit hun ervaring en deskundigheid de werking van de Raad van Bestuur optimaliseren. Door de ervaring van de externe bestuurders wordt de blik verruimd en wordt het gevaar op navelstaarderij of tunnelvisie vermeden. Professionele externe bestuurders zullen immers op een kritische wijze nadenken over de strategische route van de onderneming. 


Wenst u uzelf kandidaat te stellen als Externe Adviseur en/of Bestuurder? Klik hier.

Searchtool voor een Manager-Investeerder

Een Manager-Investeerder laten participeren? Deze searchtool bevat geanonimiseerde cv’s van kandidaat-managers uit verschillende sectoren. Is noch een familiale opvolging, noch een verkoop van uw onderneming aan de orde, dan is het interessant over te gaan tot familiale controle waarbij een externe manager de onderneming zal runnen. Bij een management buy in (MBI) komt een manager van buiten het bedrijf in het kapitaal. Veelal wordt deze piste bekeken om een nieuwe CEO aan te trekken en te verankeren. 

Voordelen:

       • Als Eigenaar-Ondernemer verruimt je klankbord.
       • De manager voelt zich als mede-eigenaar meer betrokken en heeft een groter gevoel van autonomie.
       • Beperkt het risico op kortstondige passage van een manager die vooral kennis komt opdoen in je organisatie.
       • De meerwaarde op aandelen kan een fiscaal aantrekkelijke stimulans zijn voor de manager.
       • Kan je organisatie voorbereiden op een volledige overname.

Wenst u uzelf kandidaat te stellen als Manager-Investeerder? Klik hier.

Bedrijven over te nemen

Wenst u een onderneming over te nemen? Voka- Kamer van koophandel helpt u graag met het vinden van een geschikte deal. Op deze pagina vindt u een recent overzicht van bedrijven ter overname. Maak voor een goede selectie uit het bedrijfsaanbod een keuze uit de volgende criteria: activiteit, sector, regio en omzet. Om meer informatie omtrent een desbetreffende organisatie te bekomen, kan u vervolgens doorklikken om contact op te nemen.

Netwerkvragen

Zit u met prangende vraag en wenst u hiervoor graag eens te polsen naar de mening en kennis van andere Eigenaars-Ondernemers, dan kan u deze vraag stellen onder ‘Netwerkvragen’. Enerzijds kan u op dit platform terecht voor een instructieve discussie onder ondernemers. Anderzijds kan het ook interessant zijn recente vragen van andere Eigenaars-Ondernemers te bekijken, waarop Voka - Kamer van koophandel Limburg een passend antwoord verschafte via eerstelijnsadvies.

 

Toegang tot het Platform Eigenaars-Ondernemers is voorbehouden voor Eigenaars-Ondernemers die deelnemen aan minstens één van de langlopende trajecten exclusief voor Eigenaars-Ondernemers van Voka-Kamer van Koophandel Limburg (inloggen vereist, zie stappenplan).

Mocht na inloggen op de Voka website het community Platform Eigenaars-Ondernemers niet zichtbaar worden, contacteer ons: edith.magyar@voka.be

 

Team

 

edith

 

 

Ellen

 

 

carolien

 

Edith Magyar
Adviseur
Eigenaars-Ondernemers
edith.magyar@voka.be
Ellen Olislagers
Senior Adviseur
Eigenaars-Ondernemers
ellen.olislagers@voka.be

Carolien Houbrechts
Adviseur
Eigenaars-Ondernemers
carolien.houbrechts@voka.be
 

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Markedeer
Trixxo