Skip to main content

Milieuactualiteiten 2021

In de periode van januari tot en met december 2021 staan er in totaal 10 gebalde infosessies op het programma, waarbij er telkens één milieuthema centraal staat. Deze opleidingsreeks wordt erkend door het LNE (Vlaamse Milieumaatschappij) voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren. Diegenen die inschrijven voor de volledige reeks voldoen dus aan die 30 uren verplichte bijscholing.


> Inschrijven voor de volledige reeks kan hier.

 

Programma Milieuactualiteiten 2021:

20/01/2021          Energiemanagement in de onderneming, energietarifiëring, opslag van energie 

Energie is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces en energiekosten vormen een prioritaire kostenpost binnen organisaties, ongeacht de activiteiten die zij uitoefenen. Op ecologisch vlak vormt energie ook een essentieel onderdeel van "sustainability". De verschillende mogelijkheden in de tarifiëring worden toegelicht. Ook het opslag van energie wordt aangehaald.

Voor meer info of inschrijven: klik hier 

 

10/02/2021         ISO 14001: Praktische invulling

Milieuzorgsystemen zijn al lang niet meer enkel belangrijk voor de grotere bedrijven. Ook kleinere bedrijven, overheidsinstellingen, nutsbedrijven, ... dienen een  systeem te hebben om de milieuregelgeving op te volgen en te implementeren. De ISO 14001 vormt hier een heel goede leidraad. Er wordt nagegaan hoe we de eisen van de norm praktisch kunnen invullen, voor groot en klein.

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

10/03/2021         Update milieuwetgeving / Evaluatie in kader van de omgevingsvergunning

Naar jaarlijkse gewoonte zal tijdens dit seminarie nader worden ingegaan op de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en wat de concrete gevolgen hiervan zijn voor uw bedrijf. Een verplichte kennis voor elke milieucoördinator.. In een tweede deel worden ervaringen gedeeld in het kader van de de Omgevingsvergunning, en meer bepaald hoe de periodieke evaluatie zal gebeuren, gekoppeld aan het handhavingsbeleid.

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

21/04/2021          Afvalbeleid: laatste ontwikkelingen

Er beweegt heel wat in de afvalwereld. In deze sessie worden de wijzigingen in de wetgeving toegelicht. In de praktijk zullen de handhavingsdiensten de controles aanzienlijk verhogen. Elk bedrijf zal de komende maanden en jaren zijn afval verder moeten uitsorteren, maar zijn er ook steeds afvoermogelijkheden... 

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

19/05/2021          Omgevingseffecten screenen

Daar waar MER rapportage in het verleden vaak enkel voor grotere bedrijven was, vallen vandaag meer en meer bedrijven onder de MER-regelgeving. Sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure is de procedure voor de opmaak van een project-MER hierin geïntegreerd. In deze sessie wordt er ingegaan op de MER-screening tool, en wat volgende stappen zijn in een MER-traject.

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

16/06/2021          Waterbeleid, droogteplanning en Blue Deal

Ooit werd gezegd dat na olie water het nieuwe goud wordt. Jaar na jaar worden we meer geconfronteerd met waterschaarste. Vandaag valt het woord afkoppeling bij waterschaarste. De Vlaamse regering verhoogt de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste en zet hier op in met de Blue Deal. De laatste ontwikkelingen rond het water- en droogtebeleid worden toegelicht.

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

15/09/2021         Bedrijfsbezoek H. Essers

We maken met de groep een uitstap naar de firma H. Essers. Voor de uitbreiding van zijn vestiging werd gebruik gemaakt van de Ford Site. 

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

13/10/2021          Projecten met milieu-impact: kosten en baten

Wanneer bedrijven projecten berekenen vormen het innovatieve het financiële aspect de basis om tot verwezenlijking over te gaan. Voor milieuprojecten komt hier meestal het aspect wetgeving bij. Maar kan een milieuproject ook zonder de wetgevende nood interessant zijn. In deze sessie wordt nagegaan hoe via een kosten-batenanalyse, gekoppeld aan subsidies, een milieuproject ook een rendabel project kan zijn.

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

17/11/2021          Wettelijke aandachtspunten bij wijzigingen in bedrijven

Bedrijven en hun activiteiten zijn geen statische gegevens. Door de jaren heen zijn er al dan niet gedeeltelijke stopzettingen van activiteiten, uitbreidingen, overnames, naamswijzigingen en andere wijzigingen. Er wordt in deze sessie waar er dan rekening mee moet gehouden worden (vergunningen, bodemonderzoeken, ...). 

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

15/12/2021          Gevaarlijke producten in het bedrijf: waarmee rekening te houden?

Zowat elk bedrijf is in het bezit van gevaarlijke stoffen. Maar weet ook iedereen welke stappen er moeten doorlopen worden indien er gevaarlijke stoffen worden gebruikt? Er wordt ingegaan op de aandachtspunten in de opneevolgend efases van een project: de plannen, de vergunning, de voorwaarden voor uitbating. Soms gaat het ook mis. Op dat moment verschijnen de noodplannen. In deze sessie wordt ook ingegaan waar in geval van nood rekening meegehouden moet worden.

Voor meer info of inschrijven: klik hier

 

 

Doelgroep
Milieucoördinatoren en preventieadviseurs

 

Inbegrepen
Ontbijt (indien fysieke sessie) en getuigschrift op aanvraag

 

Deelnameprijs
€1365 (excl. btw) voor leden van Voka - KvK Limburg
€1765 (excl. btw) voor niet-leden van Voka - KvK Limburg
Kosteloos annuleren kan tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de eerste sessie. 

Wil je je inschrijven voor de volledige reeks?
Klik dan hier

 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Contactpersoon

Michèle Martens

Coördinator Kameracademie

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo