Skip to main content
Voka Community -

Netwerken Limburg

Wat

Het netwerk Milieu & Veiligheid verruimt uw kennisnetwerk en biedt een meerwaarde voor elke milieucoördinator en/of veiligheidsverantwoordelijke. Het vormt een belangrijke kern van kennis en expertise op vlak van toepassingen en implementatie van milieuwetgeving, veiligheidsnormen, … De besproken onderwerpen worden bepaald door de leden en spelen in op de actuele evoluties en tendensen.

Agenda 2020-2021
Datum Locatie Uur Thema
Dinsdag 17/11/2020 MS teams 16u00 - 18u00 Thema duurzaam watergebruik: Blue Deal + afwegingskader droogte 
Thema Circulair economie: Update Vlarema 8, materialendecreet, Vlaanderen Circulair 
Spreekster: Katelijne Haspeslagh (Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen) 
Dinsdag
26/01/2020
MS teams  14u00 - 16u00

Milieuaspecten en omgevingsdossier 
-
Meest voorkomende knelpunten in het omgevingsdossier 
- Belangrijkste wijzigingen milieuwetgeving 
- Project-MER 
- Milieuaspectenregister 

Sprekers: Silvio Giovannelli & Lies Bamelis (United Experts) 

Dinsdag 27/04/2020 Voka - KvK Limburg, Hasselt 16u00 - 18u00

BBT methodologie
- Algemene duiding omtrent de doelstelling en werking van BBT's en BREF's, inventarisatie van de BBT's, de beoordeling van kosteneffectiviteit en de vertaling naar vergunningsvoorwaarden en ecologiepremie.
- BBT databank
- Sectorale-BBT
- Sectoroverscheidende en beslisondersteunende instrumenten (WASS, BOSS, BOSS WB, AFSS, LUSS) en technische fiches
- iBBT (interactieve BBT studies)

Spreekster: An Derden (Vito/BBT-kenniscentrum) 

Dinsdag 08/06/2020 Voka - KvK Limburg, Hasselt 16u00 - 18u00

Handhaving 
- Werking van de omgevingsinspectie Limburg 
- Periodieke evaluatie van vergunningen 
- Meest voorkomende problematieken 

Spreker: Geert Ruysseveldt 

Wie

Elk lid dient in de dagelijkse praktijk binnen het bedrijf werkzaam te zijn als milieucoördinator en/of veiligheidsverantwoordelijke. Consultants inzake milieu en veiligheid kunnen geen deel uitmaken van dit netwerk.

Lidmaatschap van het netwerk Milieu & Veiligheid is persoonlijk. Deelnemers dienen werkzaam te zijn in een bedrijf dat lid is van Voka - Kamer van Koophandel Limburg en minstens 50 werknemers telt.

Stuurgroep

Voorzitter van dit netwerk is Yoeri Vissers (Datwyler Pharma Packaging Belgium). Verder bestaat de stuurgroep uit Ludo Vandoninck (Group Machiels) en Jan Maas (Visko Teepak).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 335,00 (excl. btw) per werkingsjaar, dat loopt van september tot en met juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen.

 

2

Contactpersoon

Joël Clijsters

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo