Family Business Center

  Iedere familiale onderneming kan terecht bij het Family Business Center, waar we in alle discretie de ultieme ondersteuning voor Eigenaars-Ondernemers creëren. Vertrouwen is ons hoogste doel. Dit krachtdadig netwerk van, voor en door Eigenaars-Ondernemers biedt een optimale begeleiding aan familiale ondernemers. Zij zijn immers belangrijk voor de welvaart en het welzijn in Limburg.

  Door de samenwerking ontstaat een uniek palet aan diensten voor de gepassioneerde ondernemer:

  dummy

  Nextgen Community

  Ben je gezegend als volgende generatie van een familiale onderneming? Nextgen Community bestaat uit een kortlopende opleiding van 5 sessies waarin potentiële opvolgers van een familiebedrijf samenkomen om het overnameproces vanuit hun perspectief te bekijken. De deelnemers zijn allen kandidaat-opvolgers in familiebedrijven. 

  Lees meer

   

  dummy

  Transitio

  Elke bedrijfsleider denkt vroeg of laat na over de toekomst van zijn bedrijf. Zal er familie zijn die het overneemt? Zal het verkocht worden aan iemand van buiten het bedrijf of misschien wel aan een paar managers? Middels het begeleidingstraject Transitio, worden (potentiële) overlaters gecoached om hun bedrijf ‘transfer ready’ te maken. Deelnemers krijgen inzichten in de verschillende aspecten die een toekomstige overdracht succesvol kunnen maken. Opdat ze beter gewapend zijn voor de toekomstige beslissingen, zal een eventuele verkoop of overdracht succesvoller en vlotter verlopen. 

  Lees meer

  dummy

  Familio

  In Familio brengen we de verschillende generaties van het familiebedrijf samen in een concreet begeleidingstraject. Hierdoor kunnen we het reilen en zeilen van een familiebedrijf vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Door verschillende generaties samen te brengen, kunnen we tevens de overdracht bij een toekomstige generatiewissel vlotter en sneller laten verlopen. Dit alles met het oog op het veilig stellen van de toekomst van het familiebedrijf. De doelgroep van dit traject zijn familiale ondernemers waarvan de kind(eren) wil(len) opvolgen.

  Lees meer

  opzetten RvA

   

  Raad van Advies

  Een Raad van Advies is één van de meest waardevolle methodes om (familie)bedrijven met raad en daad bij te staan. Family Business Center voorziet hierin in LAB's. Wens je binnen jouw onderneming een Raad van Advies op te zetten of jouw bestaande Raad te optimaliseren, maar weet je niet goed hoe te starten?  Dan is de Workshop Raad van Advies: van maximaal rendement tot optimale werking misschien wel iets voor jou!

  dummy

  Nextgen Advanced

  Nextgen Advanced is de alumniwerking van Nextgen Community. Zij is enkel voorbehouden voor oud-leden van Nextgen Community. Het Family Business Center faciliteert in content, ervaringsuitwisseling en netwerking binnen deze community.

   

   

  dummy

  Inspiratiesessies

  In deze gratis inspiratiesessie komen variërende actuele topics aan bod. Family Business Center voorziet zelf in dit aanbod en gaat daarvoor op zoek naar de issues waar ondernemers tegenaan botsen in de continuïteit van hun onderneming.

   

   

  dummy

  Family Business Happening

  25 % van de Limburgse familiebedrijven kent een generatiewissel binnen dit en 5 jaar. Met de jaarlijkse Family Business Happening, wil Voka - Kamer van Koophandel Limburg elke familiale bedrijfsleider challengen en inspireren om na te denken over hoe en wanneer deze toekomstige switch zal plaatvinden. De happening is voorbehouden aan alle Limburgse familiale ondernemers en toekomstige bedrijfsleiders en is gekoppeld aan boeiende activiteiten die de bedrijfsleiders uitnodigen tot samenspraak.

  Lees meer

  dummy

  Familiale opleidingen

  De Familiale opleidingen bieden ondernemers een leerrijke vorming waarbij experts aan het woord worden gelaten. De onderrichte topics handelen over familiaal ondernemen en ondersteunende onderwerpen.

  Lees meer

   

   

   

  dummy

  Netwerkmissie Familio

  Bij de netwerkmissie Familio worden de verschillende generaties van het familiebedrijf samengebracht voor teambuildingactiviteiten en het bezoeken van een internationaal top familiebedrijf met als ultieme doel de jonge generatie in dialoog te brengen met de overlatende generatie. Op die manier verwerven ze bepaalde inzichten uit elkaars leefwereld en kunnen ze elkaar inspireren met het oog op de overgang.

   

  Dit productaanbod wordt getoetst en beoordeeld door onze stuurgroep, onder voorzitterschap van Bart Balis (Brouwland).

  Team

   

  pieter

   

   

  edith

   

   

  Ellen

   

   

  carolien

   

  Pieter Smeets 
  Manager Eigenaars-Ondernemers
  pieter.smeets@voka.be
  Edith Magyar
  Adviseur Belangenbehartiging
  edith.magyar@voka.be
  Ellen Olislagers
  Stafmedewerker
  Eigenaars-Ondernemers
  ellen.olislagers@voka.be

  Carolien Houbrechts
  Stafmedewerker
  Eigenaars-Ondernemers
  carolien.houbrechts@voka.be
   
  FBC

   


   

   

  Regio