Skip to main content

Ben jij kandidaat Externe Adviseur?

Wil u uzelf kandidaat stellen als Externe adviseur? Klik hier.

Bezit u de juiste hard en soft skills om een onderneming met raad en daad bij te staan? Dan kan het voor u interessant zijn een mandaat op te nemen binnen een onderneming, bijvoorbeeld in de Raad van Advies. 

Het wordt aanbevolen een Raad te voorzien van een evenwichtige samenstelling met enerzijds interne leden van de onderneming en anderzijds externe leden met diverse achtergronden. Externe adviseurs zorgen voor een objectieve en kritische kijk op de onderneming en geven op onpartijdige wijze raad vanuit hun persoonlijke ervaringen en expertise. Het is van groot belang dat uw waarden, als kandidaat externe adviseur, in overeenstemming zijn met de waarden van het bedrijf. Daarom zullen de kenmerken van een externe adviseur zo dicht mogelijk moeten aanleunen aan de vooropgestelde profielschets door de betreffende onderneming.

Hard skills

In de eerste plaats zal u uw expertise-gebied aangeven. Dit zijn criteria inzake specifieke bekwaamheden, kennis, ervaring en diversiteit qua geslacht, leeftijd, internationale ervaring, opleiding, enz. Dit wordt vervolgens afgetoetst aan een profielschets die de specifieke noden van een onderneming in kaart brengt.

Soft skills

In de tweede plaats zullen uw persoonlijkheidskenmerken en individuele waarden afgetoetst worden. Om op een efficiënte en doelmatige manier tot besluitvorming te kunnen komen binnen de Raad, zullen de persoonlijkheidskenmerken en individuele waarden van de adviseurs/bestuurders onderling best zo homogeen mogelijk zijn.

Meer info over de werking van een Raad van Advies of een Raad van Bestuur.

Contactpersonen

Carolien Houbrechts

Adviseur eigenaars-ondernemers

Edith Magyar

Adviseur eigenaars-ondernemers

Ellen Olislagers

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo