Skip to main content
Map

Veelgestelde vragen

Ontdek de vragen van ondernemers

Doorheen het traject hebben we tal van vragen gekregen waar we reeds een antwoord op bieden. Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen en informatie terug over Voka Digichange.

Heb je nog een andere vraag, of nood aan extra toelichting? Neem dan zeker contact op met Veroniek Hermans.

Wie kan deelnemen aan Voka Digichange?

Elke onderneming, ongeacht de grootte of sector, die gemotiveerd is om digitaal te transformeren komt in aanmerking voor het begeleidingstraject. Er moet echter wel een heel duidelijk engagement vanuit de volledige onderneming aangegaan worden om in te zetten op die transformatie. Je moet je huidige werking in vraag durven stellen, en bereid zijn om alles in functie van de klant en je toekomst te bekijken en te veranderen.

Welke voorwaarden, kennis of ervaring moeten we hebben om deel te mogen nemen?

Er zijn geen specifieke vereisten om te mogen instappen in het traject. Wel is er een duidelijk engagement nodig van het volledige management om de onderneming richting de digitale transformatie te brengen. De wil om te transformeren, of het inzicht in de noodzaak van verandering moet aanwezig zijn. Verder wordt de kennis en expertise aangereikt door het project zelf. De begeleiding is voorzien om stap voor stap digitaal te transformeren.

Wat haal ik uit het traject?

Als onderneming is de output heel erg groot. Er wordt gewerkt aan de basis en fundamenten om projecten van digitale transformatie tot een goed einde te kunnen brengen. Daarbij wordt er individuele coaching vanuit Voka voorzien, alsook een klankbord van externe experten en een matching van aanbieders in de markt om dergelijke projecten op te starten en te doorlopen.

We voorzien een actieplan waar alle bouwsteentjes aan bod komen, en werken samen om een stevige basis te leggen, vanuit een visie en strategie en focus op het menselijk kapitaal. 

We maken een foto van de situatie as is, en we bouwen een digitaal transformatieplan om te komen tot een to be situatie.  We zorgen er voor dat de onderneming dit de komende decennia telkens kan herhalen wanneer nodig.

Wat mogen we verwachten van de begeleiding en het klankbord?

Voka voorziet in een individuele begeleiding en coaching om stap per stap de digitale transformatie vorm te geven. De Voka-coach zorgt voor stevige fundamenten van alle bouwstenen die noodzakelijk zijn om tot een succesvolle digitale transformatie te komen. Hierbij wordt er beroep gedaan op een klankbord van experten die hun kennis en ervaring ter beschikking stellen, en ook op een ecosysteem van aanbieders waar de Voka-coach telkens een match zoekt in functie van de concrete noden van de onderneming.

Hoe betrek ik mijn IT-leverancier in dit traject?

De IT-leverancier is een belangrijke schakel in een digitaal transformatietraject. Systemen, processen, tools en technologieën, maken integraal deel uit van het traject, maar visie, strategie en menselijk kapitaal zijn minstens even essentieel. We zorgen er voor dat alle noodzakelijke stakeholders binnen en buiten de onderneming betrokken worden om dit traject tot een succes te maken. IT-infrastructuur is slechts een middel om tot het doel van digitale transformatie te komen. 

Hoe betrek ik mijn werknemers in dit traject?

Het menselijk kapitaal staat centraal in dit traject, aangezien dit de hoeksteen is om succesvol te kunnen transformeren. Alle medewerkers moeten betrokken worden in het project, en het nut en/of de noodzaak er van inzien. Dit begint met een goede interne communicatie en een duidelijke hr-strategie. Vanuit het project zullen we de verschillende stappen en acties aanreiken om de medewerkers succesvol te betrekken in dergelijke traject. We zorgen er voor dat de medewerkers de eerste ambassadeurs worden van de vernieuwing. 

Ik wil graag deelnemen aan dit traject maar er ontbreekt nog draagvlak in mijn onderneming. Wat kan ik dan nu wel doen?

Er kan zeker ingetekend worden op het traject. Vanuit het project voorzien we begeleiding in die belangrijke fase om draagvlak en betrokkenheid te creëren bij alle medewerkers van de onderneming. Dit is 1 van die bouwstenen waar op gewerkt wordt. Menselijk kapitaal is immers het fundament van een succesvolle digitale transformatie. 

Kan ik naast de begeleiding ook in contact komen met potentiële aanbieders om mijn digitaliseringsprojecten te laten landen?

Er wordt een ecosysteem opgebouwd met aanbieders die hun expertise en kennis ter beschikking kunnen stellen om ondernemingen te helpen in hun digitale transformatie. Wij coachen de onderneming om de juiste keuze te maken tussen de vele potentiële aanbieders die op de markt aanwezig zijn. Wij zorgen voor de juiste match om de projecten te doen slagen. 

digichange voka limburg

Contactpersoon

Veroniek Hermans

Senior adviseur innovatie & digitalisering