Voor u verzameld: nuttige brexit-info voor Limburgse ondernemers

18/01/2019

Een harde brexit lijkt onafwendbaar nu premier May het vertrouwen verloor van het Brits parlement over haar brexitstrategie op 14 februari. Eerder keurde het Britse Lagerhuis het brexit-terugtrekkingsakkoord af tijdens de stemming op 15 januari. Bedrijven moeten nu alle zeilen bijzetten om te verzekeren dat ze op 29 maart Brexit proof zijn. Voka – Kamer van Koophandel Limburg somt alvast enkele hulpmiddelen en informatiebronnen op.

De afwijzing van het akkoord was ook een politieke vernedering voor May, maar desondanks heeft de verzwakte premier sindsdien geen enkele substantiële koerswijziging aangekondigd. Ze houdt in grote lijnen vast aan haar deal. Ze heeft immers de hoop nog niet opgegeven dat het Lagerhuis zich alsnog achter het akkoord kan scharen, maar dan zou er volgens Downing Street 10 gesleuteld moeten kunnen worden aan de zogenaamde Ierse backstop. Een aantal parlementariërs wil daarom ingrijpen en heeft moties ingediend om brexit uit te stellen. Zo hopen dit te doen via een nieuwe partij, genaamd de 'Independent Group'.

Brexit
Bedrijven moeten klaar zijn voor een harde brexit.

EORI-nummer

In de komende weken zal de AADA ongeveer aan 20.000 ondernemingen pro-actief een EORI-nummer verlenen en hen individueel hierover informeren. Bedrijven worden via een directe mailing op de hoogte gebracht. Voor de top 5000-bedrijven wordt dit aangevuld met een telefonische opvolging. 

Heel wat KMO’s die exporteren naar het VK hadden nog geen EORI-nummer aangevraagd. Dit is een uniek identificatienummer dat noodzakelijk is voor douanetransacties. Dat is na een harde brexit noodzakelijk om handel te blijven drijven. 

Brexit Impact Scan

In opdracht van de Brexit High Level Group, waar ook Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, in zetelt, heeft de Federale Overheidsdienst Economie een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen met hun brexit-voorbereidingen. 

Na het invullen van een vragenlijst, krijgen bedrijven een uitgebreid, gepersonaliseerd adviesrapport. Let wel: deze scan geeft u zolang de onderhandelingen lopen geen uitsluitsel. 

Voka-opleiding

Voor vragen en begeleiding kan u uiteraard bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg terecht. Om bedrijven voor te bereiden op een worst case scenario organiseren we een Brexit Lab. Dit zijn 4 halve dagen waar onder begeleiding van experts vier cruciale brexit-topics worden behandeld:

-    Sessie 1: 14/02: Opstellen Brexit Plan
-    Sessie 2: 19/02: Vergunningen en douane
-    Sessie 3: 01/03: Transport
-    Sessie 4: 18/03: Contracten en Regelgeving

Daarnaast organiseren we ook een basisopleiding douane en een langlopend douanetraject om voorbereid te zijn op douaneformaliteiten die in het algemeen op u afkomen. 

-    Februari – maart:     Brexit Lab
-    18/02/2019:     Langlopend traject douane
-    18/02/2019:     Basisopleiding douane

Nog vragen? Contacteer eva.guldentops@voka.be voor meer informatie.

ATA-carnet

Afhankelijk van de verdere brexit-onderhandelingen kan het zijn dat voor tijdelijke uitvoer in de toekomst met een ATA-carnet moet worden gewerkt. Dit hangt ook af van de verdere afspraken in het kader van de ATA-conventie.

Voor verdere info over een ATA-carnet dat uw tijdelijke uitvoer vergemakkelijkt, klik hier.

Interessante websites

-    Voka brexit-pagina: bevat het meest up-to-date nieuws, contacten en opleidingen rond brexit.

-    Brexit-pagina van Flanders Investment & Trade: bevat info over douane, normen, accreditatie, een stavaza van de Brexit, contracten, arbeidsvergunningen en arbeidsrecht. Onderaan vindt u een aantal FAQ.

-    EORI-nummer: elk bedrijf dat goederen van buiten de Europese Unie invoert, heeft het EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig.

- Brexit-pagina van FOD Financiën - Douane & Accijnzen: checklist, FAQ, contactpersonen enzovoort.  

- Samenvattend document van Federatie van Kamers van Koophandel (inclusief Brexit-nummer voor vragen)

- Overzicht douaneregelingen

Contactpersonen

-    Voka – KvK Limburg: voor uw vragen over internationaal ondernemen of brexit: valerie.jennes@voka.be 

-    Flanders Investment & Trade: brexit@fitagency.be 

-    Callcenter van de overheid voor Brexit vragen: U kan bellen naar het nummer 0257 55555 vanaf 28/01/2019, elke werkdag van 8.00 u. - 16.30 u.
 

Let op: de onderhandelingen zijn nog steeds lopende. Wij als Voka - KvK Limburg houden de vinger aan de pols en zijn er om de ondernemers te steunen in dit proces.