Skip to main content
big refresh

Big Refresh maart 2019

big refresh

Wil u helemaal mee zijn met de laatste nieuwe trends van 2019? Kom dan zeker langs op vrijdag 15 maart tijdens onze Big Refresh. Een dag vol met GRATIS actuashots staat u te wachten. Kies sessies uit die u interessant vindt en maak gebruik van onze flex plekken in de lounge. 's Middags voorzien we een lunch. 

We bieden u allerhande thema's aan over wat speelt in verschillende vakgebieden. Topics die aan bod komen zijn onder andere wetgeving, fiscaliteit, marketing & communicatie en HR. Ontdek hieronder een overzicht van alle sessies. Klik op de balkjes voor meer informatie. Let wel op! Bij het inschrijven voor meerdere sessies is overlapping mogelijk!

Wetgeving/ fiscaliteit/ juridiek

Van cash for bike, GDPR, landingsbanen tot mobiliteitsbudget. What's new in 2019?

2018 bracht weer heel wat nieuwigheden. Cash for bike (of cash of iets anders?), GDPR, landingsbanen,… En was het nu mobiliteitsvergoeding, of mobiliteitsbudget? Ziet u door al die  bomen, het bos nog? We geven u graag een overzicht van wat het nieuwe jaar allemaal voor u in petto heeft op sociaal en fiscaal vlak. En we maken graag even tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De tips & tricks voor het nieuwe jaar, geven we u graag mee.

Do's en dont's rond stakingen.

Ook in 2019 werden en worden stakingen toegepast.  Is er een (absoluut) recht op staken voor werknemers?  Zijn er begrenzingen door andere rechten?  Wat kan (of niet) m.b.t. werkstakingen, stakingspiketten, bezetting van bedrijven of bedrijventerreinen, versperring van openbare wegen, gijzeling…?  Hierover wordt toelichting gegeven in functie van recente rechtspraak en rechtsleer

Hoe haal je als ondernemer geld uit je vennootschap?

Hoe kan je als eigenaar geld uit een vennootschap halen en wat zijn dan de repercussies. Graag lichten wij de volgende methodieken toe vanuit het standpunt van de eigenaar ondernemer:
-Kapitaalvermindering
-Liquidatiereserve
-Dividenden en VVPRbis aandelen
-Lening (R/C, hypothecaire lening, etc.)
-Leveraged buyout

Sprekers: Tom Engelen en Vincent Jamaer

Maatregelen m.b.t. innovatie en fiscaliteit.

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft, naast de trapsgewijze verlaging van het tarief, het afschaffen van een aantal fiscale stimuli met zich meegebracht. Daar staat (onder meer) tegenover dat de Belgische regering een aantal fiscale maatregelen aantrekkelijker heeft gemaakt ten gunste van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling (O&O, of R&D) in België. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de verschillende beschikbare maatregelen, zoals bijvoorbeeld de (nieuwe) aftrek voor innovatie-inkomsten, de (uitgebreide) gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van roerende voorheffing voor onderzoekers of de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O. Men is vaak geneigd te denken dat deze maatregelen uitsluitend weggelegd zijn voor hoogtechnologische grote ondernemingen, terwijl ook innovatieve KMO’s zeker in aanmerkingen kunnen komen!

Do's en dont's bij het opstellen van algemene voorwaarden.

Tijdens deze sessie worden de belangrijkste aandachtspunten besproken bij de opmaak van uw algemene voorwaarden. Welke clausules zijn key voor de optimale bescherming van uw juridische positie, bijv. tegen de insolvabiliteit van uw klant, uw aansprakelijkheid als verkoper/leverancier, etc.? Waarop moet u specifiek letten bij de algemene voorwaarden van uw handelspartner? Ook worden er een aantal praktische tips & tricks besproken voor de optimale afdwingbaarheid van uw algemene voorwaarden.

Hoe organiseer je een samenwerking met een ander bedrijf het best? 

Ondernemen betekent ook samenwerken met andere ondernemingen. Zeker in het kader van overheidsopdrachten, is het geen uitzondering dat (concurrente) ondernemingen zich samen moeten organiseren om te kunnen beantwoorden aan de opgelegde voorwaarden van de (aanbestedende) overheden.
In de uiteenzetting zullen we toelichten in welke omstandigheden het aangewezen kan zijn om als ondernemingen samen te werken, op welke wijze een samenwerking kan worden georganiseerd en van welke struikelblokken men zich van bewust dient te zijn bij het aangaan van een samenwerking. De toelichting zal verstrekt worden vanuit verschillende invalshoeken van het recht zoals onder meer het aansprakelijkheidsrecht,  het ondernemingsrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het mededingingsrecht.

Onmisbare topics rond het wetboek voor vennootschappen en verenigingen

•    De nieuwe Besloten Vennootschap wordt voor de meeste bedrijven de rechtsvorm bij uitstek: waarom? 
•    Is het aangewezen om mijn rechtsvorm / statuten onmiddellijk te wijzigen of heb ik hier nog tijd voor?
•    Wordt de “echtscheiding tussen aandeelhouders” (de zogenaamde geschillenregeling) in de toekomst veel eenvoudiger? Is een goede aandeelhoudersovereenkomst belangrijker dan ooit?
•    Worden overnames gemakkelijker door de versoepeling van de regels rond “financial assistance”?
 

Marketing & Communicatie

Authenticiteit wint altijd in communicatie.

Anno 2019 moeten we volop inzetten op het creëren van échte verhalen. De tijd waarin bedrijven hun boodschappen top-down, eenzijdig en heel promotioneel, konden overbrengen bij de consument, is achterhaald. Consumenten, zeker de nieuwe generaties, willen waardevolle content. Bedrijven zullen dan ook moeten leren om authentiek en transparant te communiceren. Een workshop zonder fake news voor bedrijven die hun communicatie future proof willen maken!

eCommerce, let's get ready to power up your potential.

In 2019, concreter dan ooit, merken we elke dag dat de wereld niet meer rond onze lokale kerktoren draait. Integendeel, met het actief gebruik van het internet als (ver)koopforum hebben we niet enkel een venster op de wereld geopend, maar de grote deur. DHL Express wil jullie graag een zicht geven op wat er vandaag leeft in de wereld van cross-border eCommerce. En we willen dit doen op een vlotte, laagdrempelige en neutrale manier, gebaseerd op objectieve marktstudies, cijfers en feiten. Welkom aan boord op weg naar de toekomst, let’s get ready to ”Power Up Your Potential”. 

HR

Recente nieuwigheden op vlak van HR-recht.


•    SWT (nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden)
•    Ouderschapsverlof: 10%-mogelijkheid
•    Flexibele spreiding ouderschapsverlof en verlof medische bijstand
•    Nieuw standpunt van RSZ over betaling van vergoedingen aan werknemers door een persoon die niet de werkgever is.
•    Cash for car en mobiliteitsbudget
•    Zachte landingsbanen
•    Loonnorm

People don't quit jobs, they quit bosses. Flops en tops ivm leiderschap.

“People don’t quit jobs, they quit bosses”. Is die wijsheid wel zo correct? Verliest een bedrijf haar beste medewerkers vooral omdat het people management niet deugt? “Jein”. Of… “ja, maar” er is veel meer nodig dan een cursus ‘situationeel leiderschap’ om dit te voorkomen. Waar ligt de clou? Vanuit de praktijkervaringen die tijdens talloze leadership assessments met ons gedeeld werden, belichten we een aantal belangrijke flops en tops in verband met leiderschap 4.0. 

Meet de mentale fitheid van uw werknemers. 

Meet objectief de mentale fitheid van uw werknemers, een gamechanger in het debat rond stress –en burn-out, Stijn Quanten van MyMindscan. “Medewerkers doen aan topsport. Wie succesvol wil zijn, is verplicht steevast het beste van zichzelf te geven. Wanneer medewerkers zich sterk en veerkrachtig voelen – fysiek, mentaal, emotioneel en geestelijk – presteren zij beter, met meer passie en duurzamer. Wat geldt voor topatleten, geldt ook voor topperformers in het bedrijfsleven. Maak kennis met een objectieve meting van de mentale fitheid van uw werknemers gebaseerd op bewezen tests uit de topsport.”
 

Innovatie

Circulaire economie: duurzaamheid doordacht.

Duurzaamheid wordt al te vaak gereduceerd tot een energiedebat. Steven Trypsteen, econoom bij ING België, schetst de drivers van de échte duurzaamheidstransitie en de rol die circulaire businessmodellen daarin kunnen spelen. Paul Schreurs, COO bij Veldeman Bedding, beschrijft het traject van hun innovatieve en circulaire concept “Resleep”. Nico Haneca, senior relatiebeheerder bij ING, legt uit welke rol de bank kan spelen bij de realisatie van een dergelijk project.”
 

Programma
Zaal 1
08:00u-08.55u  Onmisbare topics rond het wetboek voor vennootschappen en verenigingen.
09:00u-09:55u  Do's en dont's rond stakingen.
10:00u-10:55u  Meet de mentale fitheid van uw werknemers.
11:00u-11:55u   Recente nieuwigheden op vlak van HR-recht.
12:00u-13:00u  Middagpauze
13:00u-13:55u  Do's en dont's bij het opstellen van algemene voorwaarden.
14:00u-14:55u  Hoe organiseer je een samenwerking met een ander bedrijf het best? 
15:00u-15:55u  Hoe haal je als ondernemer geld uit je vennootschap?
 

Zaal 2
08:00u-08.55u  Circulaire economie: duurzaamheid doordacht.
09:00u-09:55u  Authenticiteit wint altijd in communicatie.
10:00u-10:55u  Maatregelen m.b.t. Innovatie & fiscaliteit 
11:00u-11:55u  eCommerce, let's get ready to power up your potential.
12:00u-13:00u  Middagpauze
13:00u-13:55u  People don't quit jobs, they quit bosses. Flops en tops ivm leiderschap.
14:00u-14:55u  Van cash for bike, GDPR, landingsbanen tot mobiliteitsbudget. What's new?

vlaiopartne

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg, 'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

l

GRATIS voor leden en niet-leden van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Indien afwezig zonder annulatie zal er (50 euro excl. BTW, no show fee) aangerekend worden. Annuleren kan schriftelijk tot en met vrijdag 8 maart 2019. Inschrijving is verplicht. Een vervanger mag altijd uw plaats innemen. 

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo