Skip to main content
  • Limburg
  • Buitengewone algemene ledenvergadering (14 mei 2020)

Buitengewone algemene ledenvergadering (14 mei 2020)

In de april-editie van Bedrijvig Limburg, werden de leden opgeroepen tot een buitengewone algemene vergadering van Voka-KvK Limburg vzw op 22 april 2020 met het oog op een statutenwijziging. Om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten gold voor deze buitengewone algemene vergadering een aanwezigheidsquorum van twee derden van de leden. Dit aanwezigheidsquorum werd op 22 april ll. niet bereikt.

Zoals reeds aangekondigd zal bijgevolg op 14 mei 2020 om 19u45 een tweede buitengewone algemene vergadering doorgaan, met dezelfde agenda en op dezelfde locatie (zie tevens hieronder), waarop alle leden vriendelijk worden uitgenodigd. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezigen.

Plaats:

‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ Gouverneur Roppesingel 51, BE - 3500 Hasselt.

Agenda:

Goedkeuren en aannemen van gewijzigde statuten conform de ontwerptekst op te vragen op het secretariaat van de Kamer via christel.linsen@voka.be

De leden die aan de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2020 willen deelnemen, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de Kamer (T.: +32 11 56 02 11 – F.: +32 11 56 02 09 – e-mail: christel.linsen@voka.be).

Gelet op de geldende corona-maatregelen zullen de leden op digitale wijze aan deze buitengewone algemene vergadering kunnen deelnemen. Alle leden die zich voor de vergadering hebben aangemeld, zullen hiervoor tijdig de nodige instructies ontvangen. De leden kunnen conform artikel 11 van de statuten van Voka-KvK Limburg vzw ook steeds volmacht geven aan een ander lid of hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.