Skip to main content
 • Home
 • Limburg
 • Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw KMO?

Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw KMO?

 • On- en offline

Tijdens 8 interactieve sessies komen verschillende onderwerpen aan bod die je in staat moeten stellen om the next steps te zetten op vlak van digitalisering.

Wil je de interne processen efficiënter en digitaal organiseren? Of jouw medewerkers en klanten beter servicen door online tools te gebruiken en de manuele handelingen te verminderen? Wil je een wendbare organisatie worden, klaar voor de toekomst? 

In dit traject ga je concreet aan de slag met de digitale strategie van jouw onderneming door de interne efficiëntie te verbeteren (4 sessies), de interne en externe communicatie (naar de eigen medewerkers, klanten en leveranciers) te optimaliseren (2 sessies) en jouw digitale strategie uit te tekenen in een actieplan (2 sessies en 2 coachings). 

Programma 

Er zijn 8 gezamenlijke sessies in dit traject en er worden ook 2 individuele coaching sessies voorzien.

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie, in sessie 1 krijg je inzicht in digitale business modellen en evoluties. In sessie 2 tot 5 wordt ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, de infrastructuur wordt onder de loep genomen aan de hand van de volgende vier bouwstenen: het automatiseren van administratieve processen, cybersecurity, GDPR en rapportering.
Vervolgens wordt er gefocust op de digitale transformatie m.b.t. klanten en leveranciers: in sessie 6 is er aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die je als onderneming met klanten en leveranciers hebt.
In sessie 7 focussen we op het veranderingstraject: hoe neem je mensen mee in een traject van digitale transformatie? Tot slot wordt in sessie 8 per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren.

Wat zal je bereiken met dit traject? 

 • De diverse toepassingsgebieden van digitalisering en de toegevoegde waarde om er mee aan de slag te gaan wordt duidelijk
 • De digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie van jouw onderneming 
 • Je realiseert efficiëntere processen, betere performantie en sterkere interactie met klanten 
Voorbereiding: Digitale Quick Scan

Vul vooraf de gratis de digitale quick scan in die Voka en Deloitte Private samen ontwikkeld hebben.

 • Ontdek hoe ver staat jouw bedrijf staat op het vlak van digitale ontwikkeling. 
 • Vergelijk je score ten opzichte van sectorgenoten en andere relevante kmo's.
 • Ontvang concrete tips om de digitale competitiviteit van je bedrijf te versterken.
 • Krijg advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek.

Start de digitale quick scan!

Strategie: sessie 1

Sessie 1: Digitale strategie 

 • Beschrijven van de onderdelen van een digitale strategie, inclusief een strategie mbt cybersecurity
 • Methodiek voor het opstellen van een digitale strategie voor de onderneming
 • Cases bespreken van digitale business modellen en evoluties
Infrastructuur: sessie 2 tot 5

Automatiseren van administratieve processen    

 • inzicht in de belangrijkste processen (bestelling tot betaling en aankoop tot betaling)
 • overzicht van tools voor het digitaliseren van deze processe
 • rekening houden met cybersecurity om de administratieve processen ook veilig te laten verlopen, een aantal tips & tricks

    
Inleiding tot cybersecurity

 • basis begrippen rond cybersecurity
 • toelichting cyber security maturity framework

    
Inleiding tot GDPR  

 • inleiding tot datastructuren (en de cyber beveiliging ervan)
 • kernbegrippen binnen de GDPR wetgeving
 • hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op GDPR

    
Versterken van rapportering door dashboards    

 • basisbegrippen rond data structuren
 • bepalen van KPI structuren
 • inleiding tot het opstellen van dashboards
 • belangrijke concepten om de dashboards op een cyber veilige manier ook extern bereikbaar te maken
Klanten en leveranciers: sessie 6

Sessie 6: Digitale marketing en klanten interacties     

 • bepalen van digitale persona's
 • uitwerken van een digitale customer journey met de verschillende digitale touchpoints
 • versterken van de digitale opvolging via CRM
 • overzicht van de belangrijkste cyber risico's met het extern connecteren met klanten en leveranciers
Organisatie: sessie 7

Sessie 7: Digitale organisatie   

 • hoe omgaan met veranderingen binnen de HR organisatie
 • digitaal leiderschap, hoe neem je mensen mee in digitale transformatie 
 • hoe kan je de organisatie beter voorbereiden inzake cyber risico's, maw inzetten op opleiding en bewustwording van de mogelijke gevaren inzake cyber
Actieplan: sessie 8

Sessie 8: Digitaal actieplan    

 • Groepsleren door de voorstelling van het digitaal actieplan van de verschillende deelnemers. M.a.w. wat hebben we als bedrijf geleerd en wat gaan we concreet toepassen. Daarbij ook een specifieke aandacht aan het actieplan inzake cyberbeveiliging voor de verschillende onderdelen van de digitale organisatie
Coaching

Coaching

Elk bedrijf heeft recht op 2 individuele coachingsessies. Tijdens de individuele sessies zullen experten van Voka en Deloitte de ondernemer coachen bij het in detail uitwerken van een businesscase en actieplan. Tijdens deze sessies worden de specifieke struikelblokken voor de adoptie met de deelnemer besproken en afgestemd hoe deze kunnen weggewerkt worden. 

Tijdens de eerste coaching stemmen we af of er een goed begrip is van de technologie, of de kennisoverdracht in groep volstaat en bepalen we samen mogelijke acties voor de deelnemers. 
Tijdens de tweede coaching gaan we na of de input van de groepssessies volstond om verdere stappen te zetten en of de deelnemer al acties uit het eerste gesprek heeft uitgevoerd, welke struikelblokken hij / zij tegenkwam en wat er nodig is om effectief over te gaan tot implementatie van de aangeleerde methodieken, zodat dit kan toegepast worden op de businesscase.

 

Doelgroep

Bedrijfsleiders, managers en digitaal georiënteerde medewerkers 

 

Sprekers 

Sprekers: Ulrike Debels en Bruno Peelaers - Directors, Strategy & Performance

Ulrike Debels heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring met het begeleiden van KMO's in hun digitalisering en het verhogen van de inzichten in de bedrijfsprocessen. Daarbij helpt ze organisaties om de bedrijfsprocessen te versterken, beter te ondersteunen met tools, alsook om het inzicht in de performantie te versterken. Deze ruime ervaring in verschillende sectoren zal bijdragen tot 8 hands-on sessie waar we samen met de ondernemer aan de slag gaan.


 

Data

8 collectieve sessies, telkens op donderdag van 15.00 tot 18.00 uur
2 individuele coachingsessies 

 • Sessie 1: donderdag 27 mei 2021
 • Sessie 2: donderdag 10 juni 2021
 • Sessie 3: donderdag 1 juli 2021
 • Individuele coaching
 • Sessie 4: donderdag 30 september 2021
 • Sessie 5: donderdag 21 oktober 2021
 • Sessie 6: donderdag 18 november 2021
 • Individuele coaching
 • Sessie 7: donderdag 9 december 2021
 • Sessie 8: donderdag 20 januari 2021

 

Informatie en inschrijven 

Inschrijven kan via de knop rechts op de pagina (of helemaal onderaan indien je de mobiele website raadpleegt). 

We starten dit opleidingstraject online. Je ontvangt kort voor de start van de sessies een link waarmee  je live kan volgen.
We hopen enkele sessies fysiek te laten doorgaan, afhankelijk van de omstandigheden.

Ontvang je graag meer informatie? Neem gerust contact op met Cathérine Dreesen, catherine.dreesen@voka.be, +32 477 61 82 62

Contactpersoon

Cathérine Dreesen

Directeur internationalisatie & innovatie

Wanneer

Prijs

Voka - leden: 1.000 euro (excl. btw)

Niet-leden: op aanvraag

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Wij houden rekening met deze preventiemaatregelen

 • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar en respecteren de social distancing, zowel binnen als buiten.
 • Indien er geen 1,5 m afstand kan gegarandeerd worden vragen wij je om je mondmasker te dragen (bijvoorbeeld tijdens de koffiepauze, bij het binnenkomen en het verlaten van de vergaderzaal, wanneer je naar het toilet gaat,…).
 • Zalen en lokalen worden verlucht, materiaal wordt consequent gedesinfecteerd
 • In ons gebouw geldt een looprichting die aangegeven is op de vloer, gelieve deze te respecteren.
 • Handgels staan ter beschikking in elke zaal en in de hal.

We volgen de situatie op de voet en houden ingeschreven deelnemers op de hoogte rond eventueel extra maatregelen of wijzigingen.

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo