Skip to main content
Map
Voka Opleiding

CSRD-proof met Future-Fit

Duurzaam Ondernemen

Sta als bedrijf stevig in de startblokken voor de Europese CSRD-richtlijn over duurzaamheidsrapportage met behulp van de Future-Fit managementtool. Breng je impact in kaart tijdens boeiende workshops, meet je duurzaamheidsinspanningen en zet samen met een deskundige een krachtig ESG-actieplan op. Klaar om je duurzaamheidsbeleid naar een hoger niveau te tillen? Dan bieden wij jou de juiste handvaten.

Waarom Future-Fit?

Future-Fit, een open-source managementtool met een holistische visie, leidt bedrijven naar duurzaamheidsvolwassenheid. Met deze tool kun je stap voor stap jouw negatieve impact op de samenleving verminderen en tegelijkertijd de weg banen naar positieve impact. Het ambitieuze referentiekader is tastbaar en meetbaar, en houdt rekening met planetaire grenzen en sociale fundamenten. Het reikt verder dan de grenzen van je eigen organisatie en omvat de volledige waardeketen. Kortom, een krachtig model voor duurzame vooruitgang op alle niveaus.

  Wat maakt deze tool waardevol voor jouw bedrijf?

  Met de EU Green Deal stelt Europa alles in het werk om bedrijven 'echt duurzaam' te maken. Denk aan klimaatneutraliteit, circulariteit, mensenrechten respecteren, ethisch beleid voeren enz. Afhankelijk van jouw bedrijfsgrootte moet je vroeg of laat ook rapporteren over die thema's. Met dit model bereid je je perfect voor op de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive).

  In jouw belang

  De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn nog in verfijning. Maar de grote lijnen en de domeinen zijn wel duidelijk. De Green Deal, waar de CSRD/ESRS een onderdeel van is, schuift belangrijke principes naar voor. Zo wordt ingezet op het principe 'do no significant harm', dat overeenstemt met de Break-Even Goals van Future-Fit.

  CSRD/ESRS vraagt te vertrekken vanuit dubbele materialiteit, hetgeen de Future-Fit methodologie ook doet. Niet alleen de impact van het bedrijf zelf maar de waardeketen waar het deel van uit maakt, is van belang. Net zoals de strategie om negatieve impact te verminderen. Daar biedt dit model de nodige antwoorden op.

  Future-Fit is geen rapporteringstool gericht op het invullen van gegevens of check-the-boxes. Het is een managementtool die een bedrijf op strategisch niveau helpt met de juiste domeinen bezig te zijn (=dubbele materialiteit) en de juiste doelstellingen voorop te stellen (=negatieve impact wegwerken). Future-Fit beslaat tevens alle ESG-domeinen. Om die reden is werken met Future-Fit een prima inhoudelijke voorbereiding op Europese rapportering. 

  In het onderstaand beeld zie je links de Future-Fit Break-Even Goals en rechts de sector-agnostische rapporteringsdomeinen van CSRD/ESRS.

  CSRD

  Negatieve en positieve impact in rapportering

  De Europese rapporteringsverplichtingen omvatten het wegwerken van negatieve impact – 'do no significant harm' – en het creëren van positieve impact – 'positive contributions', met meer nadruk op de negatieve impact. Future-Fit vraagt een analoge benadering met Break-Even Goals voor wegwerking van negatieve impact en Positive Pursuits voor positieve impact.

  Voor wie is dit traject geschikt?

  • Bedrijven die hun duurzaamheidsinspanningen willen meten met behulp van een internationaal erkende tool en een toekomstgericht stappenplan willen ontwikkelen, hebben hiervoor een uitstekende mogelijkheid. 
  • Bovendien kunnen meerdere medewerkers van hetzelfde bedrijf individuele sessies volgen. Dit bevordert een gecoördineerde inzet voor duurzaamheid en zorgt voor een breder draagvlak binnen de organisatie.

  Wat kan je verwachten?

  • Je krijgt een perspectief op duurzaamheid en de verwachtingen van de EU Green Deal en CSRD
  • Je bereidt je op een praktische manier voor op duurzaamheidsrapportage 
  • Je schept een helder beeld over jouw positieve en negatieve impact door de materialiteitsoefening
  • Je bouwt een werktraject op voor elke pijler binnen het ESG-beleid
  • Je stippelt een duidelijk pad uit met klare doelstellingen en ambities
  • Je maakt jouw duurzaamheidsinspanningen meetbaar

  Wat jij moet weten

  Docent

  Wouter Demuynck, Change Driver bij GRUUND en gecertificeerd Future-Fit-adviseur begeleidt je doorheen het volledige traject.

  Programma

  Sessie 1 : Oriënterende workshop & Risk Profiling (3 oktober 2023)

  • Wat doet ertoe? Waarom? Waar moeten we onze prioriteiten leggen? Hoe kunnen we met duurzaamheid concreet aan de slag gaan? Wat zijn de kenmerken van een Future-Fit-maatschappij?
  • Met het risicoprofiel van de tool bepalen we de impact voor elk deelnemend bedrijf volgens materialiteit. Dit vormt de hoeksteen van elk duurzaamheidstraject en duurzaamheidsrapportage. Daarna kijken we welke werktrajecten voor welk bedrijf aan de orde zijn.

  Sessie 2 : De E van ESG (Deep Dive) (24 oktober 2023)

  • We duiken in de ecologische duurzaamheid (carbon accounting over de volledige waardeketen, circulaire economie, enz.) vanuit de planetaire grenzen.

  Sessie 3 : De S van ESG (Deep Dive) & De G van ESG (Deep Dive) (28 november 2023)

  • We duiken in de sociale duurzaamheid vanuit mensenrechten over de volledige waardeketen.
  • We duiken in de governance (aankoopbeleid, ethisch ondernemen, ethisch investeren, lobbying, enz.)

  In samenwerking met

  vlaio
  vlegel

  Contactpersoon

  Kenneth Stulens

  Adviseur Duurzaam Ondernemen

  Adres

  Voka - Kamer van Koophandel Limburg
  Gouverneur Roppesingel 51
  3500 Hasselt

  Wanneer

  Prijs

  Voor Voka-leden en niet leden: € 550,00 (excl. BTW)

  Voorwaarden

  Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

  100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.