Skip to main content
Map
  • Hoe Lithobeton desondanks corona bleef produceren

Hoe Lithobeton desondanks corona bleef produceren

  • 23/11/2020

Tom Bulcke is gedelegeerd bestuurder van Lithobeton nv, het familiebedrijf dat sinds 1950 bekend staat als producent van betonproducten voor de infrastructuurmarkt. In de afgelopen 25 jaar specialiseerde deze Gistelse fabrikant van betoncabines zich tot dé referentie in de elektriciteitsdistributiemarkt. Door de lockdown in maart vielen er vele infrastructuurwerken in West-Vlaanderen stil. Nochtans was dit volgens Voka West-Vlaanderen net hét moment om deze werken veilig uit te voeren. “Voka West-Vlaanderen zette de nodige druk bij de lokale besturen en daaraan gelinkte instanties, om te blijven investeren in publieke infrastructuur en deze werken te laten doorgaan tijdens de lockdown. Een logische keuze, waar men alsnog van overtuigd moest worden. Gelukkig heeft Voka West-Vlaanderen ons daarbij geholpen. Zo hebben we de eerste impact van de crisis slechts beperkt gevoeld”, aldus Tom Bulcke.

Wat als je produceert voor de infrastructuurmarkt en er plots een pandemie de kop opsteekt die het openbare leven, en alle werken die daarmee gepaard gaan, aan banden legt? Het overkwam Tom Bulcke, zaakvoerder van Lithobeton nv. “Bij de start van de lockdown in maart, zagen we plots al onze werkzaamheden met lede ogen stilvallen. Bepaalde leveranciers konden niet meer tot bij ons komen en alle infrastructuurwerken werden stilgelegd. Dit terwijl onze sector wel coronaproof kon werken. Wij konden produceren en onze klanten/aannemers waren in staat de werken veilig uitvoeren.”

“Voor ons was het van groot belang dat de netbeheerders zo snel mogelijk hun werken terug aanvatten. Natuurlijk is het begrijpelijk dat ze zeker wilden zijn dat alles coronaproof kon verlopen. De heropstart bleef daarom even uit, wat logischerwijze een impact had op onze werkzaamheden aangezien wij onze cabines, alsook buizen, putten en stenen niet meer konden leveren.”

Voka West-Vlaanderen oefent de nodige druk uit

“Voka heeft ons geholpen om lokale besturen, intercommunales en andere organisaties zoals distributienetbeheerders te overtuigen dat een lockdown hét moment is om aan infrastructuurwerken te doen. Kort daarna werden de werken terug opgestart! Dankzij de tussenkomst van Voka West-Vlaanderen kunnen we blijven mikken op eenzelfde aantal te produceren cabines als vorig jaar en kunnen we onze 25-jaar opgebouwde expertise in de energievoorziening blijven aanbieden aan onze industriële klanten en netbeheerders. Voka West-Vlaanderen bewees een belangrijke partner te zijn die kan wegen op het beleid”, voegt Tom Bulcke toe.

Voka West-Vlaanderen bewees een belangrijke partner te zijn die kan wegen op het beleid.

Vorming en netwerk

“Er zijn belangrijke opleidingen bij Voka West-Vlaanderen waar wij beroep op doen”, zegt Tom Bulcke wanneer hij het heeft over zijn personeel. “Maar ikzelf volg soms ook een opleiding bij Voka. Zo zit ik bij Plato Ondernemers XL. Ik moet zeggen dat ik dergelijke trajecten heel leerrijk vind. Niet alleen is de materie interessant, je komt er ook in contact met mensen die je ogen openen. Via die contacten kan je met andere zaakvoerders informatie uitwisselen hoe bepaalde problemen (zeker tijdens corona) kunnen worden aangepakt. Het draait dus niet alleen rond die essentiële vorming, maar ook rond het opbouwen van een ondersteunend netwerk.”

Uitstekende communicatie in tijden van onzekerheid

Lobbying, netwerken en opleiding zijn echter niet het enige waar Voka West-Vlaanderen haar waarde in bewees. “Ik ben onder de indruk van de snelheid waarmee Voka West-Vlaanderen cruciale informatie in het begin van de crisis, maar nu nog steeds verspreidt onder haar leden. Ik vond het echt knap hoe snel en hoe gericht zij de juiste informatie bundelden voor de ondernemers. Hier hebben we ontzettend veel tijd mee bespaard waardoor we meteen de juiste stappen konden zetten”, besluit Tom Bulcke.


Hoe Voka jou ook kan versterken? 
Je leest het hier

Voka - het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen - verdedigt, verbindt en versterkt ondernemingen in elke levensfase. Voka is een organisatie van, voor en door Vlaamse ondernemingen. Samen timmeren we aan een optimaal kader om vrij en succesvol te kunnen ondernemen in Vlaanderen. Zo willen we jou als ondernemer, je onderneming en Vlaanderen gezond doen groeien.