Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Lead hr

Lead HR - het lerend netwerk voor hr-directeurs van grote ondernemingen (+250 VTE's)

Een strategische kijk voor een vooruitstrevend hr-beleid

Lead HR bezorgt je een klankbord waar je met collega-hr-directeurs je strategische vraagstukken bespreekt. Inspiratie doe je op tijdens de geplande bedrijfsbezoeken en dankzij innovatieve cases die we met elkaar delen.

In 2022 beantwoordden we volgende vier essentiële vragen tijdens de thematische sessies:

  1. Hoe kan hr de visie, waarden, cultuur en purpose van de organisatie verduidelijken voor medewerkers, en ze vertalen in gedrag?
  2. Hoe kan HR zowel de performantie als de medewerkerstevredenheid verbeteren?
  3. Hoe kan HR bijdragen aan een innovatieve waardecreatie (lerende organisatie, digitale HR-platform, AI…)
  4. Hoe kan HR ondersteunen om een veerkrachtige en wendbare organisatie te creëren?

Een sterk strategisch hr-beleid zorgt voor betere bedrijfsresultaten én voor een veerkrachtige organisatie met hoge medewerkerstevredenheid. In deze veranderende tijden en met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat cruciaal voor aanwerving en retentie.

Praktisch

Op 15 maart organiseren we een infoavond zowel voor de huidige deelnemers als de geïnteresseerde hr-directors. Hier blikken we terug op het traject van vorig jaar en bepalen we in groep de thema’s en data voor dit jaar.

De vijf inhoudelijke sessies starten telkens om 15u met een bedrijfsbezoek en eindigen met een informele walking dinner.
Kostprijs: 2500 EUR voor leden, 3500 EUR voor niet-leden

Meer info of inschrijven voor Lead HR 2023: victor.debeukelaar@voka.be

Schrijf me hier in voor Welt