Skip to main content
Map
  • La Primavera: “Met het Groeimanifest plaatsen we een stip aan de horizon”

La Primavera: “Met het Groeimanifest plaatsen we een stip aan de horizon”

  • 17/05/2022

“Tijdens een diepe crisis worden nieuwe fundamenten gelegd voor de samenleving van morgen. Met het Voka Groeimanifest nemen we onze verantwoordelijkheid. Het is aan de politiek om ook hun deel te doen.” Met deze woorden zette Voka-voorzitter Wouter De Geest de toon op het Voorjaarsfeest van Voka ‘La Primavera’ in het sfeervolle Gare Maritime in Brussel. “Dit is het moment om de koers van onze samenleving opnieuw op punt te stellen. Met het Groeimanifest plaatsen we een stip aan de horizon.”

Bekijk hieronder alle foto's

Met het event La Primavera wilde Voka een nieuwe lente inluiden. Tijdens de coronapandemie werd naarstig gewerkt aan een toekomstplan Plan Samen Groeiendat van Vlaanderen tegen 2030 een topregio in Europa moet maken.

Dat plan is nu uitgemond in een Groeimanifest met drie werven en elf engagementen van Voka en ondernemingen in Vlaanderen. "Voka organiseert vandaag ‘La Primavera’, vanuit het geloof in de toekomst, het geloof dat elk probleem een uitdaging en opportuniteit is", zo opende Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, het event. En die uitdagingen zijn er: denk aan de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de stijgende prijzen… Maar Voka wil niet bij de pakken blijven zitten: “We maakten met Voka het Plan Samen Groeien, een ‘lenteplan’ of ‘Primaveraplan’ voor onze economie én samenleving.”

Hans in Gare Maritime

In het groeimanifest staan verschillende werven en engagementen die op het podium besproken werden door toppolitici en -ondernemers. Minister van (toen nog) Werk Hilde Crevits, minister van Onderwijs Ben Weyts en Kobe Verdonck, CEO SD Worx, over hoe we meer mensen aan het werk krijgen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten en Ismaël Ben-Al-Lal, CEO U2P, over de duurzame transitie. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Koen Dejonckheere, CEO GIMV, over investeren in de toekomst. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Siham Rahmuni, CEO Quares, over inclusiviteit in de werkomgeving. Moderator Lisbeth Imbo leidde de gesprekken in goede banen.

Lisbeth Imbo

Gehoord tijdens de debatten

Over meer mensen aan werk:

Voka stelt de ambitieuze doelstelling voorop om naar een werkzaamheidsgraad te gaan van 85%.

Minister Hilde Crevits: “We moeten onze prioriteiten op scherp zetten. We hebben alle talenten nodig. Dat is de verantwoordelijkheid van iedereen: de overheid om met alle partners de arbeidsreserve te activeren, werkgevers om nieuwe talenten kansen te geven, werkzoekenden en werknemers om te blijven leren.”

Minister Ben Weyts benadrukte het belang van de jonge talenten. Hij pleitte voor nog meer samenwerking tussen scholen en bedrijven en drukte zijn geloof uit in het systeem van duaal leren: “Daarin heb ik al heel wat succesverhalen gezien.”

Kobe Verdonck, CEO van SD Worx voelt de krapte op de arbeidsmarkt maar al te goed, maar hij ziet ook oplossingen: “Het tekort aan talent is een groot probleem. Werkgevers moeten meer focussen op diversiteit, op attitudes in plaats van skills en op interne mobiliteit binnen het bedrijf.”

Debat Meer mensen aan het werk

Over de duurzame transitie:

Voka wil concrete stappen zetten om onze CO2-voetafdruk verder te verlagen om zo bij te dragen aan de Europese doelstelling van 55% broeikasgasreductie tegen 2030.

“Het is nu het moment om de versnelling te plaatsen voor groene elektriciteit en waterstof”, zei minister Tinne Van der Straeten. “Het is door de transitie te omarmen dat we hier werkgelegenheid kunnen verankeren.” Ondernemer Ismaël Ben-Al-Lal, CEO van U2P, gelooft rotsvast dat die transitie mogelijk is: “Hernieuwbare energie komt er altijd goedkoper uit als je kijkt op lange termijn.”

debat duurzame transitie

Over investeren in de toekomst:

Voka engageert zich in zijn groeimanifest onder meer om meer te investeren met het oog op een totale O&O-intensiteit van 5% bbp.

Op dat vlak gebeurt er al heel wat, daar was iedereen het over eens. Meer nog, we zijn goed bezig: “Na de relance wacht ons nu een renaissance met een investeringsboom”, voorspelt Koen Dejonckheere, CEO GIMV. Maar er zijn ook hinderpalen. Minister Vincent Van Peteghem: “Het is belangrijk dat er een rechtszeker kader is. Dat moet het uitgangspunt zijn van fiscaliteit. We beseffen dat ons fiscaal systeem er een is van 40 jaar geleden. We moeten er meer neutraliteit en rechtvaardigheid in brengen.”

Debat investeren in de toekomst

Over inclusiviteit in de werkomgeving: 

Om alle talenten aan het werk te krijgen, moeten we werken aan een inclusieve werkomgeving. Daarvoor wil Voka volop gaan. Hans Maertens: “We gaan voor groei die gezond en gedeeld is, die duurzaam en inclusief is, die futureproof is voor de planeet en de mens; groei waar iedereen beter van wordt.”

“1 op 4 Vlamingen heeft migratieroots. Je kan je ogen niet sluiten voor dat potentieel. Dan verlies je een deel van de markt”, aldus minister Bart Somers.

“Diversiteit is veel breder dan vreemde roots of gender. Het is voor bedrijven van belang zoveel mogelijk talent aan te trekken die je groei kan bestendingen”, zei Siham Rahmuni, CEO van Quares. “Alles hangt af van het statement dat je brengt, bijvoorbeeld door atypische profielen te hebben in sleutelfuncties van het bedrijf.”

debat inclusieve werkomgeving

Oproep

Na de debatten deed Voka-voorzitter Wouter De Geest een warme oproep aan de aanwezigen om het Groeimanifest van Voka te ondertekenen. “Nu is het aan ons. Als wij hier samen de handen in elkaar slaan, als wij ervoor kiezen om het groeimanifest uit te voeren in onze ondernemingen en organisaties, als wij de eerste pagina schrijven van een hernieuwd toekomstverhaal; dan tonen we de weg. Dan geven we richting aan politiek en samenleving. Dat zijn we aan onszelf verplicht.”

Wouter De Geest

Met deze positieve boodschap werd de debatten van La Primavera afgesloten. En zoals dat past op een lentefeest was er nadien tijd voor muziek en een netwerkreceptie. De aanwezigen konden ook een bezoekje brengen aan de belevingscorner met unieke innovaties van onder meer Ziero, Timbr, Yondr, Go Forest, Agoria Solar Team, Orange, Briganti, ARYX, Mutani, My Add On en HB Antwerp. 
 

Marleen Onzia - receptie

Bekijk ook de aftermovie