Skip to main content
 • Wordt u één van onze nieuwe Mercurio Global Ambassadors?

Wordt u één van onze nieuwe Mercurio Global Ambassadors?

Mercurio Global Ambassadors

Kent u onze Mercurio Global Ambassadors al? Samen vormen ze een netwerk van ondernemers en managers die een uitstekend internationaal netwerk en/of ervaring in het buitenland hebben. Op die manier zijn ze een ideaal klankbord voor ondernemers die in het buitenland actief zijn of internationale ambities koesteren. 

Tweejaarlijks stellen we een nieuwe groep Global Ambassadors samen. Bent u internationaal actief en wilt u uw kennis en expertise graag delen met andere ondernemers? Stel u dan zeker kandidaat.

Interesse? Contacteer ons!


Een Global Ambassador dient lid te zijn van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en dient tevens overtuigd te zijn van de meerwaarde van onze activiteiten. Hij/zij heeft een goede kennis en/of uitgebreid netwerk binnen de regio/het land waarvoor hij/zij als Global Ambassador wordt aangesteld. 

Wat krijgt u van ons?

 • U krijgt de mogelijkheid om 1 keer per termijn een artikel over uw onderneming te publiceren in ons magazine ‘Ondernemers’, dit met een insteek die vooraf besproken wordt met de projectverantwoordelijke.
 • U geniet exclusieve betrokkenheid bij initiatieven die betrekking hebben op de regio van uw ambassadeurschap.
 • U kan 2 keer per jaar deelnemen aan een exclusief evenement voor de Mercurio Global Ambassadors van Voka Vlaams-Brabant.
 • U kan 1 keer per jaar deelnemen aan een centraal exclusief netwerkevenement met alle Vlaamse Mercurio Global Ambassadors.
 • U ontvangt maandelijks een update van de Voka-activiteiten en inhoudelijke topics.
 • U krijgt de mogelijkheid om input te geven m.b.t. de sturing van Voka-activiteiten en beleidsvoering.

Wat is uw rol?

 • U gaat een engagement voor minstens 2 jaar aan. Uw engagement betreft een bepaald(e) regio/land.
 • Als ervaringsdeskundige optreden bij onze trajecten Mercurio Go International en Mercurio Beyond Borders.
 • U geeft ondersteuning bij eerstelijnsadvies en kan gevraagd worden een klankbord te vormen voor ondernemers die lokaal willen opstarten.
 • U draagt mee het belang uit van internationalisatie van Vlaamse bedrijven, alsook dat van Vlaanderen als sterke investeringsregio in het buitenland.
 • U handelt als ambassadeur voor onze activiteiten.

Dit is een overzicht van activiteiten waarvoor u uw expertise mogelijks zou kunnen inzetten, dit zijn géén verplichtingen.

Termijn en evaluatie

Op het einde van uw ambassadeurschap blikken we samen terug op de afgelopen periode met het oog op eventuele wijzigingen naar een volgend werkingsjaar toe. Op basis van een gezamenlijke evaluatie met de projectverantwoordelijke en u als Global Ambassador, wordt nagegaan of u interesse heeft en in aanmerking komt voor het verderzetten van uw ambassadeurschap.

Daarnaast maken wij als Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant regelmatig een interne evaluatie van het ambassadeursnetwerk op basis van het aangegane engagement. Moesten daar bepaalde pijnpunten over de samenwerking naar voor komen, dan zullen we deze samen met u bespreken. Indien daaruit blijkt dat u het engagement niet langer kan nakomen, behouden wij ons het recht om u te schrappen als Mercurio Global Ambassador.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie? Voor al uw vragen m.b.t. Mercurio Global Ambassadors kan u contact opnemen met:

Daniel Vandenberghe

Adviseur Internationaal Ondernemen

Full bio of Daniel Vandenberghe

logobalk