Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Is jouw arbeidsreglement helemaal up-to-date met alle nieuwe verplichte vermeldingen?

Is jouw arbeidsreglement helemaal up-to-date met alle nieuwe verplichte vermeldingen?

Dat de regelgeving op het vlak van HR niet stilstaat, is een understatement. Net als in 2022 werden we ook in 2023 overladen met nieuwe wetgeving. 

Volgende wetten voorzien in nieuwe verplichte vermeldingen in het arbeidsreglement: 

 • de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
 • de Arbeidsdeal; 
 • de Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid;
 • de Wet met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid. 

We geven hierna een beknopt overzicht van de nieuwe verplichte vermeldingen. Hierbij maken we een onderscheid tussen enerzijds vermeldingen waarvoor de wijzigingsprocedure moet gevolgd worden (via de ondernemingsraad of via aanplakking met opmerkingenregister) en anderzijds vermeldingen waarvoor dit niet vereist is en waarvoor louter de gebruikelijke bekendmakingsformaliteiten gelden. 

Vermeldingen in te voeren via de wijzigingsprocedure:

 • bekendmakingstermijn variabele deeltijdse werkroosters;
 • recht op deconnectie;
 • 4-dagenwerkweek (bij een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 38 uur of minder);
 • wisselend weekregime;
 • recht op opleiding;
 • sociale zekerheidsinstelling die sociale bijdragen ontvangt;
 • afschaffing ziektebriefje voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid: tot driemaal per kalenderjaar en mogelijkheid voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers om af te wijken door aanpassing van het arbeidsreglement. 

Vermeldingen in te voeren zonder wijzigingsprocedure:

 • uurroosters bij experiment inzake arbeidsorganisatie in het kader van e-commerce;
 • 4-dagenwerkweek (bij een effectieve wekelijkse arbeidsduur van meer dan 38 uur);
 • jaarlijkse vakantie;
 • na te leven formaliteiten in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens periode van jaarlijkse vakantie;
 • ontslagprocedure;
 • ondernemingscao’s en sectorale cao’s (vermelding van het bevoegde paritair comité volstaat). 

Het is dus aangewezen om te controleren of jouw arbeidsreglement alle (nieuwe) verplichte vermeldingen bevat in het kader van de recente wetgeving. Indien dit niet het geval is, zal het arbeidsreglement moeten geactualiseerd worden. Zoniet riskeer je opmerkingen bij een controle door de inspectie Toezicht Sociale Wetten of, in het slechtste geval, een boete. 

Dieter Dejonghe en Lise-Marie Platteau 
Advocaten Claeys & Engels