Skip to main content
  • International Community

International Community

In onze Internationale Community staat kennisdeling en ervaringsuitwisseling centraal. Via verschillende concepten brengen we ondernemers en exportverantwoordelijken samen. Afhankelijk van de nood aan begeleiding zijn er verschillende opties.

Via netwerken, mentorship programma's en missies versterken we de buitenlandse groei van Vlaams Brabant