Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Inschrijfformulier Accelero
Uw gegevens
Gegevens van uw bedrijf
Is uw bedrijf al lid van Voka?
Personalia
Hoeveel jaren bent u actief als ondernemer en/of verantwoordelijke?
Ervaring met groeitrajecten?
Bedrijfsfiche
Aard van de onderneming
Aard van de klanten
Bent u internationaal actief (import – export)?
Mate van autonomie. Bent u verbonden met andere ondernemingen?
Uw groeitraject: wat zijn uw verwachtingen?
Algemene kennis en info opdoen
Ervaringsuitwisseling
Persoonlijke cases kunnen voorleggen
Contacten leggen
Business genereren
Geef vijf prioritaire topics (knelpunten, vragen of behoeften) aan die tijdens uw Accelero-traject aan bod moeten komen
Langs welk kanaal bent u op de hoogte gekomen van Accelero?

Engagementen
Geeft u toestemming tot publicatie van de bedrijfsgegevens (Foto + contactgegevens op de website, contactgegevens in brochures, maandblad Ondernemers, ...)
Engageert u zich tot een regelmatige deelname aan de maandelijkse sessies (~10/jaar) en aan Accelero in zijn geheel?
Deelnameprijs voor leden: 3000 euro (excl. btw)