Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Informatie over subsidies voor elektrische fietsen voor werknemers

Informatie over subsidies voor elektrische fietsen voor werknemers

Zowel fiscaalrechtelijk als sociaalrechtelijk wordt de elektrische fiets gelijkgesteld aan de traditionele fiets. Er zijn wel een aantal steunmaatregelen, die we hier op een rijtje zetten.

Fiscaalrechtelijk

De Belgische overheid heeft niet voorzien in een fiscale steunmaatregel voor de aankoop van een elektrische fiets. Er is dus geen fiscaal voordeel zoals bij de aankoop van een elektrische wagen. Er bestaat wel een fiscaal gunstregime voor woon-werkverplaatsingen met de fiets. Die gelden ook voor het gebruik van elektrische fietsen.

  • Eigen fiets van de werknemer of bedrijfsleider: De kilometervergoeding is vrijgesteld tot 0,24 euro
  • Bedrijfsfiets: Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik door een personeelslid is wettelijk vrijgesteld. De fiets moet daadwerkelijk (maar niet uitsluitend) worden gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats. De vrijstelling geldt ook voor de onderhouds- en stallingskosten.
  • Een aantal kosten die specifiek zijn gemaakt om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen en die als beroepskosten worden aangemerkt, zijn aftrekbaar tegen 120%. 

Sociaalrechtelijk

De terbeschikkingstelling van een (elektrische) bedrijfsfiets is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen in de mate dat de fiets gebruikt wordt voor beroepsmatige verplaatsingen en/of voor woon-werkverkeer.

Ook het zuivere privégebruik is in dat geval vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht het type fiets (stadsfiets, e-bike, speed pedelec, enz.).

Enkel wanneer de bedrijfsfiets uitsluitend wordt gebruikt voor privéverplaatsingen en geen woon-werkverkeer, vormt de fiets een loonvoordeel. Dit voordeel moet worden berekend op basis van de reële waarde van dit voordeel.

Bijvoorbeeld: een fiets die uitsluitend voor privégebruik is met een aankoopprijs van 600 euro wordt afgeschreven door de werkgever op 5 jaar. Bijgevolg bedragen de kosten 120 euro per jaar, ofwel 10 euro per maand. De sociale zekerheidsbijdragen zullen in dat geval worden berekend op €10 per maand.

Daarnaast kan de terbeschikkingstelling van een (elektrische) bedrijfsfiets gecumuleerd worden met de toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Die kilometervergoeding is dan vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen tot 0,24 €/km.

Meer vragen? Neem een kijkje op Vraag het aan Voka!