Skip to main content
  • IN2STEM voor scholen

IN2STEM voor scholen

Projectbeschrijving

Stap in een lerend netwerk van scholen en bedrijven en versterk de STEM-strategie van jouw school.

Wat is IN2STEM?

IN2STEM is een traject voor secundaire scholen die hun STEM-onderwijs willen versterken. Samen met andere scholen, stap je in een lerend netwerk en leg je een gemeenschappelijk traject af. Zowel de schoolwerking, als de leerkrachten en leerlingen worden ondergedompeld in best practices van STEM-onderwijs. En dat in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. 

5 scholen gingen jou al voor: 

1.  Don Bosco Hoboken - Tom Francken
2.  GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen - Karin Heremans
3.  Stedelijk Lyceum Meir - campus Hardenvoort - Wendy Haepers
4.  Broederschool Stekene - Martin Corveleyn
5.  Spectrumschool Deurne - Christine Hannes en Seppe Hermans

Projectstructuur

Het IN2STEM-project is opgezet als een lerend netwerk. Er is een groep van scholen die van elkaar kan leren, een groep van bedrijven en een mix van de twee. Vanuit Voka geloven we in de kracht en waarde om goede praktijken met elkaar te delen en op die manier samen uit te groeien tot een sterke regio, in dit geval op vlak van STEM-onderwijs.

Nadat de scholen in een gemeenschappelijk traject het STEM School Label halen, worden de bedrijven ingeschakeld om de vooropgestelde actieprioriteiten mee vorm te geven. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep, die de werkgroepen per actieprioriteit aanstuurt. 

In iedere werkgroep wordt een voorzitter aangeduid, bij voorkeur uit de bedrijfswereld of een externe partner. Een Voka-medewerker treedt op als facilitator/moderator van de werkgroep. De deelnemers zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en bedrijven, die met hun voeten in het betrokken werkveld staan. Voor een werkgroep rond stagetrajecten, zijn dit dus stagebegeleiders; terwijl dit voor een werkgroep rond competentiemanagement eerder HR-functies zullen zijn. 

Fasen van het project

FASE 1 - beginsituatie vastleggen

Hoe ver jouw school al staat met haar STEM-strategie, wordt geëvalueerd via het STEM School Label

FASE 2 - actiedomeinen bepalen

Nadat de scholen in een gemeenschappelijk traject het STEM School Label halen, worden de bedrijven ingeschakeld om de vooropgestelde actieprioriteiten mee vorm te geven. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep, die de werkgroepen per actieprioriteit aanstuurt. 

FASE 3 - actieplan uitvoeren

Iedere werkgroep realiseert zijn actiepunten: scholen en bedrijven slaan de handen in elkaar om het STEM-onderwijs binnen de school verder uit te bouwen. Voka faciliteert en zorgt voor een verankering van alle realisaties. Best practices worden gedocumenteerd en gedeeld met de groep, wat bovendien ook dient als nieuw bewijsmateriaal om een level hoger te schakelen in het STEM School Label

FASE 4 - resultaten evalueren

De doelstellingen die in fase 2 vastgelegd werden, worden aan het einde van het traject gemeten. Waar nodig, wordt bijgestuurd. 

FASE 5 - niveau hoger schakelen

Aan het einde van het traject heb je weer een heleboel bewijsmateriaal verzameld dat kan dienen om een niveau hoger te schakelen in het STEM School Label. Je kan opnieuw kandideren voor een hoger label 12 maanden na de eerste indiening. 

FASE 6 - blijven leren

Na deelname aan het traject, kan je een beroep blijven doen op het aanbod van bedrijven uit de regio. Jouw school zal gesterkt zijn in STEM-onderwijs doordat je tijdens dit traject een duurzame relatie uitbouwt met de andere deelnemende scholen en bedrijven. Bovendien maak je kennis met de best practices van andere scholen - die je ook buiten dit traject om kan toepassen in jouw school. 

Het STEM School Label halen in 5 stappen