Skip to main content
  • IN2STEM voor bedrijven

IN2STEM voor bedrijven

Projectbeschrijving

Stap in een lerend netwerk van scholen en bedrijven en versterk het STEM-talent uit de regio.

Wat is IN2STEM?

IN2STEM is een traject voor secundaire scholen die hun STEM-onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven willen versterken. Scholen en bedrijven gaan samen aan de slag:

  • om de juiste kennis op de juiste manier over te brengen naar de leerlingen
  • om leerkrachten te versterken in hun competenties
  • om de schoolorganisatie te ondersteunen
  • enzovoort

Projectstructuur

Het IN2STEM-project is opgezet als een lerend netwerk. Er is een groep van scholen die van elkaar kan leren, een groep van bedrijven en een mix van de twee. Vanuit Voka geloven we in de kracht en waarde om goede praktijken met elkaar te delen en op die manier samen uit te groeien tot een sterke regio, in dit geval op vlak van STEM-onderwijs.

Nadat de scholen in een gemeenschappelijk traject het STEM School Label halen, worden de bedrijven ingeschakeld om de vooropgestelde actieprioriteiten mee vorm te geven. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep, die de werkgroepen per actieprioriteit aanstuurt. 

In iedere werkgroep wordt een voorzitter aangeduid, bij voorkeur uit de bedrijfswereld of een externe partner. Een Voka-medewerker treedt op als facilitator/moderator van de werkgroep. De deelnemers zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en bedrijven, die met hun voeten in het betrokken werkveld staan. Voor een werkgroep rond stagetrajecten, zijn dit dus stagebegeleiders; terwijl dit voor een werkgroep rond competentiemanagement eerder HR-functies zullen zijn. 

Fasen van het project

FASE 1 - beginsituatie vastleggen

Hoe ver jouw bedrijf al staat met samenwerkingen met het onderwijs, wordt bevraagd via het inschrijvingsformulier. Nadien nemen we contact met je op om deze achtergrondinformatie te verfijnen. 

FASE 2 - actiedomeinen bepalen

Nadat de scholen in een gemeenschappelijk traject het STEM School Label halen, worden de bedrijven ingeschakeld om de vooropgestelde actieprioriteiten mee vorm te geven. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep, die de werkgroepen per actieprioriteit aanstuurt. 

FASE 3 - actieplan uitvoeren

Iedere werkgroep realiseert zijn actiepunten: scholen en bedrijven slaan de handen in elkaar om het STEM-onderwijs binnen de school verder uit te bouwen. Voka faciliteert en zorgt voor een verankering van alle realisaties. Best practices worden gedocumenteerd en gedeeld met de groep, wat bovendien ook dient als nieuw bewijsmateriaal voor de scholen om een level hoger te schakelen in het STEM School Label

FASE 4 - resultaten evalueren

De doelstellingen die in fase 2 vastgelegd werden, worden aan het einde van het traject gemeten. Waar nodig, wordt bijgestuurd. 

FASE 5 - niveau hoger schakelen

Aan het einde van het traject kunnen de scholen een niveau hoger schakelen in het STEM School Label. Als bedrijf ontvang je van Voka uit een IN2STEM-certificaat dat aantoont dat jullie bedrijf mee bouwt aan een state of the art STEM-onderwijs. 

FASE 6 - blijven leren

Na deelname aan het traject, kan je blijven putten uit een pool van STEM-talent door de relatie die je hebt opgebouwd met de scholen. Bovendien maak je kennis met de best practices voor bijvoorbeeld de organisatie van stagetrajecten - die je ook buiten dit traject om kan toepassen in jouw bedrijf.