Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Doorstroom

Geregistreerd sinds

7 years 6 months
b33fbb17-1662-e711-80e8-001dd8b72b61 8d62c6de-6269-e111-b43a-00505680000a Raad van Advies Plato

Omschrijving voor de website.

Davy Huysmans Expert digitale communicatie, Teamlead Digital 0472 55 34 50 Aan

Hoe kan ik achterhalen over welke competenties mijn medewerkers beschikken?
Door hun concrete gedrag tijdens het werk zo goed mogelijk te observeren. Gedrag dat regelmatig terugkomt vertelt iets over de competenties van je medewerkers.

Welke gesprekken voer ik het beste met medewerkers?
Het is belangrijk regelmatig een gesprek te voeren met je medewerkers. Daarin bespreek je hoe hij zich voelt, wat al goed gaat, wat nog beter kan, waar hij graag hulp wil, of hij gerealiseerd heeft wat je verwachtte. Voorts kan je ook om de zoveel maanden een functioneringsgesprek inlassen om alle aspecten van het welzijn van de medewerker en de functie onder de loep te nemen.

Hoe achterhaal ik welke opleidingen nodig zijn in mijn bedrijf?
Door in kaart te brengen wie welke taken kan opnemen en waar nog hiaten zijn. Daarnaast kunnen vragen van medewerkers je ook een eind op weg helpen.

Hoe kan ik medewerkers blijven motiveren?
Door hen te bevragen over zaken waarin zij expert zijn, door hen te betrekken bij beslissingen, door hen uit te dagen maar ook door te formuleren waarin ze een meerwaarde zijn voor jouw bedrijf.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers de juiste attitudes verwerven?
Het is belangrijk om bij de aanwerving voldoende aandacht te besteden aan de attitudes die vanuit de onderneming verwacht worden. Daarnaast kunnen attitudes en waardes gestimuleerd worden op de werkvloer door te werken met KPI’s.

Hoe kan ik een opleidingsplan opmaken voor mijn bedrijf?
Om een opleidingsplan op te maken, dienen een aantal stappen gevolgd te worden zodat het plan door het hele bedrijf gedragen wordt. Er kan gekozen worden voor een opleidingsplan voor gans de organisatie of een opleidingsplan per afdeling, per medewerker …

  1. Er moet vanuit de onderneming een strategie bepaald worden omtrent opleidingen. (Welke opleidingen wil de organisatie aanbieden, welk budget wordt er besteed aan opleidingen, wat verwacht de organisatie van de werknemers op vlak van leerbereidheid …)
  2. Er moet een duidelijk zicht zijn op de opleidingsbehoeftes én wensen van de medewerkers.
  3. Opleidingsprioriteiten dienen ingepland te worden in kader van tijdsindeling en budget.
  4. Voorzien van praktische omkadering om opleidingen aan te bieden aan de medewerkers.
  5. De return van de opleidingen dient omgezet te worden op de werkvloer én opgevolgd te worden.

Wat is het verschil tussen formele en informele opleidingen?
Formele opleidingen zijn klassikale, theoretische opleidingen terwijl informele opleidingen uitgaan van het peer-to-peer principe.

Welke opleidingen zijn interessant voor mijn medewerkers?
Dit dient afgeleid te worden van het persoonlijk opleidingsplan.

Hoe weet ik of opleidingen kwalitatief goed zijn?
Door vooraf de noden en verwachtingen van het bedrijf en de medewerkers te definiëren. Vervolgens zoek je de geschikte opleidingen die overeenstemmen met deze noden en verwachtingen. Nadien kan er getoetst worden of de opleiding het gewenste resultaat teweeg heeft gebracht.

Hoe weet ik welke medewerkers ik kan inschakelen om een opleiding op de werkvloer te geven?
Medewerkers die erin slagen om bestaande kennis op een gestructureerde, planmatige en duidelijke manier over te brengen, zodat nieuwe medewerkers snel en efficiënt in de nieuwe functie kunnen meedraaien.