Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • FAQ
 • Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop

Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop

 • 29/09/2023

Wilt u bijdragen aan de energietransitie en minder afhankelijk zijn van commerciële energieleveranciers? Misschien is ‘Energiedelen’ iets voor u. Er bestaan verschillende formules om energie te delen. Dit moet u weten voor u van start gaat.

Persoon-aan-persoonverkoop

Bij persoon-aan-persoonverkoop (ook bekend als ‘peer-to-peerhandel’) kunt u uw overschot aan zelf geproduceerde groene stroom rechtstreeks aan één andere actieve afnemer verkopen, bijvoorbeeld aan één buur, vriendin of familielid. Gratis wegschenken mag ook.

De actieve afnemer kan

 • een natuurlijk persoon zijn, of
 • een rechtspersoon zoals een overheid of onderneming.

Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

Als meerdere actieve afnemers een stroomoverschot verkopen of wegschenken aan één en dezelfde actieve afnemer, spreekt men van meervoudige persoon-aan-persoonverkoop (meervoudige peer-to-peerhandel). Dat mag ook. Het omgekeerde mag niet: een actieve afnemer mag zijn stroom niet aan meerdere actieve afnemers verkopen of wegschenken.

Maak een overeenkomst op

Als u uw stroomoverschot verkoopt, is het belangrijk om goede afspraken te maken over de betaling en de prijs, bijvoorbeeld aan de hand van deze modelovereenkomst

Energiedelen met uzelf

Energiedelen met uzelf (ook titularisdelen genoemd) is ideaal voor actieve afnemers die nog een andere verblijfplaats of andere gebouwen bezitten. U kunt op elk van die adressen in het Vlaamse Gewest genieten van uw zonnestroom.

Zo kan bijvoorbeeld stroom van de zonnepanelen op uw hoofdverblijfplaats ook gebruikt worden in uw buitenverblijf aan zee. Of kan een bedrijf, organisatie of lokaal bestuur energie delen tussen verschillende vestigingen. Dat mogen meer dan twee adressen zijn.

Energiedelen of verkopen in een gebouw

 • Delen in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw (kantoorcomplex, loods,…): actieve afnemers kunnen gezamenlijk investeren in zonnepanelen op het dak van het gebouw en de opgewekte stroom kosteloos onder elkaar delen, bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag.
 • Verkopen in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw (kantoorcomplex, loods,…): de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME), de eigenaar (bij ontbreken van een VME) of een derde partij kan de groene stroom verkopen aan de bewoners of gebruikers van het appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw.

De belangrijkste voorwaarden en afspraken zijn:

 • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen deelnemen, dus zowel burgers (familieleden, vrienden, buren, ...), lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. Zolang dat niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit is.
 • Elke betrokkene is aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Elk betrokken afnamepunt beschikt over een digitale meter.
 • Er wordt gewerkt op tijdskwartierbasis: de groene stroom die in een bepaald kwartier opgewekt en in het publieke distributienet van Fluvius geïnjecteerd wordt, kan binnen datzelfde kwartier ter beschikking gesteld worden
 • Er is alleen een effect op de energiecomponent (de hoeveelheid elektriciteit geleverd door de elektriciteitsleverancier). Andere onderdelen van de energiefactuur zoals belastingen, heffingen en nettarieven blijven onveranderd.
 • De energiedeler moet bij zijn elektriciteitsleverancier ‘meetregime 3’ aanvragen zodat de digitale meter kwartierwaarden kan uitlezen.
 • De energiedeler moet zich aanmelden via het online klantenportaal(opent in nieuw venster) van Fluvius, waar ook het systeem en de te nemen stappen toegelicht zijn.
  Fluvius geeft per kwartier de energieverdeling door aan de energiedeler en de elektriciteitsleverancier zodat de elektriciteitsfactuur automatisch aangepast wordt.
 • Het is aangeraden om bij de leverancier na te vragen of er extra kosten of andere voorwaarden van toepassing zijn.
 • Het is niet meer nodig dat elke betrokkene dezelfde elektriciteitsleverancier heeft.

bron

Bron: Vlaanderen

imu - vzw - Altez
Proximus