Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • FAQ
 • Flexijobs in Vlaanderen: een veelzijdige oplossing voor werkgevers en werknemers

Flexijobs in Vlaanderen: een veelzijdige oplossing voor werkgevers en werknemers

 • 13/09/2023

De arbeidsmarkt is continu in beweging, en flexibiliteit is een steeds belangrijkere factor geworden voor zowel werkgevers als werknemers. Flexijobs in Vlaanderen zijn hier een perfect voorbeeld van. Deze regeling biedt extra mogelijkheden voor wie op zoek is naar een aanvullende inkomstenbron en tegelijkertijd flexibiliteit in werktijden wenst. Aan de andere kant kunnen werkgevers met behulp van flexijobs snel inspelen op veranderende behoeften. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarden en voordelen van flexijobs in Vlaanderen.

Wat is een flexijob?

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een gepensioneerde of een werknemer die minstens 4/5 werkt bij één of meerdere andere werkgevers, aan zeer gunstige voorwaarden kan bijverdienen. Deze jobs zijn in Vlaanderen geïntroduceerd in 2015, oorspronkelijk gericht op de horecasector. Sindsdien is het systeem uitgebreid naar andere sectoren zoals de kleinhandel, de groot- en detailhandel, de schoonmaaksector, en de land- en tuinbouw. 

Voorwaarden voor flexijobs

1. Werknemers

Om in aanmerking te komen voor een flexijob, moet je als werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 80% tewerkgesteld zijn in een hoofdberoep bij een andere werkgever.
 • In het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin men wil starten met de flexijob, minimaal drie maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn bij de andere werkgever.
 • Geen arbeidscontract hebben bij de werkgever waar men de flexijob wil uitoefenen.

2. Werkgevers

Om gebruik te kunnen maken van flexijobs, moet de werkgever actief zijn in een van de toegelaten sectoren. Bovendien moet de werkgever voor elke flexijob een flexi-arbeidsovereenkomst opstellen.

Flexi-arbeidsovereenkomst

De flexi-arbeidsovereenkomst is een essentieel onderdeel van het flexijob-systeem. Deze overeenkomst wordt schriftelijk opgesteld en bevat de volgende elementen:

 • De identiteit van de werkgever en werknemer.
 • De duur van de overeenkomst, die beperkt of onbeperkt kan zijn.
 • De functie van de werknemer.
 • Het flexiloon: het basisloon en het flexivakantiegeld samen.
 • Het werkrooster: het aantal uren en de spreiding van de uren.

Voordelen van flexijobs

Flexijobs in Vlaanderen bieden zowel werkgevers als werknemers tal van voordelen:

1. Extra inkomen voor werknemers

Flexijobs stellen werknemers in staat om een extra inkomen te verdienen naast hun hoofdberoep. Hierdoor kunnen ze financiële zekerheid opbouwen en eventueel nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

2. Flexibiliteit

Flexijobs bieden de mogelijkheid om flexibel te werken, wat vooral interessant is voor werknemers die op zoek zijn naar een betere balans tussen werk en privéleven. Ook werkgevers profiteren van deze flexibiliteit, omdat ze snel kunnen inspelen op veranderende behoeften, zoals seizoensgebonden schommelingen of onverwachte pieken in de vraag.

3. Vereenvoudigde administratie

De administratieve verplichtingen voor flexijobs zijn eenvoudiger dan voor reguliere arbeidsovereenkomsten. Dit betekent minder administratieve lasten voor werkgevers en meer tijd om zich te concentreren op hun kernactiviteiten.

4. Sociale zekerheid

Omdat flexijobs als aanvulling dienen op een bestaand hoofdberoep, blijven werknemers gedekt door de sociale zekerheid van hun hoofdberoep. Hierdoor behouden ze hun rechten op ziekte- en werkloosheidsuitkeringen.

5. Gunstige fiscaliteit

Het flexiloon is onderworpen aan een gunstig fiscaal regime. Voor de werknemer zijn de inkomsten uit flexijobs vrijgesteld van personenbelasting, terwijl de werkgever een lagere werkgeversbijdrage betaalt. Dit maakt het systeem financieel aantrekkelijk voor zowel werkgever als werknemer.

Aandachtspunten

Hoewel flexijobs tal van voordelen bieden, zijn er enkele aandachtspunten waar zowel werkgevers als werknemers rekening mee moeten houden:

1. Werklast

Het combineren van een flexijob met een hoofdberoep kan zorgen voor een hoge werklast. Het is daarom belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van hun grenzen en voldoende rust nemen om overbelasting te voorkomen.

2. Beschikbaarheid

Hoewel flexijobs flexibiliteit bieden, moeten werknemers en werkgevers rekening houden met de beschikbaarheid van de werknemer. Goede communicatie en planning zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de flexijob goed aansluit bij de behoeften van beide partijen

Voka gids(t)

Flexijobs in Vlaanderen bieden een aantrekkelijke oplossing voor werkgevers en werknemers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Door aan de voorwaarden te voldoen en rekening te houden met de aandachtspunten, kunnen beide partijen profiteren van de voordelen die flexijobs bieden. In de huidige dynamische arbeidsmarkt zijn flexijobs een veelzijdige en waardevolle optie voor zowel werkgevers als werknemers, en dragen ze bij aan een meer gevarieerde en veerkrachtige economie in Vlaanderen.

Proximus
imu - vzw - Altez
Gent Jazz 2024
OV - Festival van Vlaanderen