Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • FAQ
  • Een solide financieel plan opstellen: essentieel voor het succes van jouw onderneming

Een solide financieel plan opstellen: essentieel voor het succes van jouw onderneming

  • 13/09/2023

Een financieel plan opstellen is een cruciale stap bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Het helpt je om jouw financiële behoeften en doelstellingen in kaart te brengen en geeft je een duidelijk beeld van de haalbaarheid van jouw bedrijfsidee. In dit artikel bespreken we het belang van een financieel plan, de verschillende componenten die het omvat en enkele tips om je te helpen bij het opstellen ervan.

Wat is een financieel plan?

Een financieel plan is een essentieel document dat de financiële doelen, behoeften en strategieën van een onderneming in kaart brengt. Het omvat componenten zoals de investeringsbegroting, financieringsplan, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en balansprognose. Een goed opgesteld financieel plan biedt inzicht in de huidige en 
toekomstige financiële situatie, helpt bij het stellen van realistische doelen en vergroot de kans op succes bij het aantrekken van financiering.

Waarom een financieel plan opstellen?

Een financieel plan opstellen is cruciaal voor zowel startende als gevestigde ondernemers. In deze sectie bespreken we de voordelen van een financieel plan, waaronder het verkrijgen van inzicht in jouw financiële situatie, het stellen van realistische doelen en het aantrekken van de benodigde financiering om jouw bedrijf succesvol te laten groeien.

1. Inzicht in jouw financiële situatie

Een goed financieel plan geeft je een duidelijk overzicht van jouw huidige financiële situatie en helpt je om inzicht te krijgen in de benodigde middelen om jouw bedrijf van de grond te krijgen of verder te laten groeien.

2. Doelstellingen bepalen

Het plan helpt je om realistische financiële doelen voor jouw onderneming te stellen, waardoor je jouw bedrijf beter kunt sturen en aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

3. Financiering aantrekken

Een gedegen financieel plan is vaak een vereiste voor het aantrekken van externe financiering, zoals leningen, investeringen of subsidies. Het laat potentiële financiers zien dat je jouw bedrijf serieus neemt en dat je jouw financiën goed hebt doordacht.

Componenten van een financieel plan

Een gedegen financieel plan bestaat uit verschillende componenten die samen een compleet beeld geven van de financiële gezondheid en toekomst van jouw onderneming. In dit gedeelte zullen we de belangrijkste onderdelen van een financieel plan bespreken, zoals de investeringsbegroting, financieringsplan, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en balansprognose.

1. Investeringsbegroting

Dit onderdeel geeft een overzicht van de investeringen die nodig zijn om uw bedrijf te starten of uit te breiden. Denk hierbij aan de aanschaf van machines, kantoormeubilair, software, voorraden en andere activa.

2. Financieringsplan

Het financieringsplan toont hoe u de benodigde investeringen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen (zoals spaargeld), maar ook met vreemd vermogen (zoals leningen of investeringen).

3. Exploitatiebegroting

Hierin worden de verwachte opbrengsten en kosten van uw bedrijf op korte en lange termijn geprojecteerd. Het helpt u om inzicht te krijgen in de winstgevendheid van uw onderneming en eventuele knelpunten te identificeren.

4. Liquiditeitsbegroting

Deze begroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven op korte termijn en helpt u om te bepalen of u voldoende cashflow heeft om uw bedrijf draaiende te houden.

5. Balansprognose

Dit onderdeel toont een overzicht van uw bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment in de toekomst. Het geeft u inzicht in de financiële stabiliteit en solvabiliteit van uw onderneming.

Tips voor het opstellen van een financieel plan

Het opstellen van een financieel plan kan complex zijn en vraagt om een zorgvuldige aanpak. In deze sectie bieden we praktische tips om je te helpen bij het opstellen van een effectief financieel plan, waaronder het maken van realistische aannames, het inbouwen van flexibiliteit, het besteden van aandacht aan details en het inschakelen van professionele hulpindien nodig.

1. Realistische aannames

Zorg ervoor dat de aannames die je maakt in jouw financieel plan realistisch en goed onderbouwd zijn. Baseer je voorspellingen op marktonderzoek, historische gegevens en concurrentieanalyse. Overdreven optimistische projecties kunnen leiden tot teleurstellingen en financiële problemen.

2. Flexibiliteit

Houd er rekening mee dat de toekomst onzeker is en dat jouw plannen kunnen veranderen. Bouw flexibiliteit in jouw financieel plan, zodat je snel kunt inspelen op veranderende marktomstandigheden, onvoorziene uitgaven of nieuwe kansen.

3. Aandacht voor details

Zorg ervoor dat jouw financieel plan volledig en nauwkeurig is. Besteed aandacht aan de details, zoals het categoriseren van kosten en opbrengsten, het bijhouden van de cashflow en het zorgvuldig documenteren van jouw aannames en berekeningen.

4. Regelmatige evaluatie

Een financieel plan is geen statisch document. Het is essentieel om het regelmatig te evalueren en bij te stellen op basis van de werkelijke prestaties van jouw bedrijf. Dit helpt je om financiële problemen tijdig te signaleren en bij te sturen waar nodig.

5. Professionele hulp

Overweeg om professionele hulp in te schakelen bij het opstellen van jouw financieel plan, vooral als je weinig ervaring hebt met financiële planning of als jouw bedrijf complex is. Een accountant of financieel adviseur kan je helpen om jouw plan te verfijnen en je te wijzen op potentiële risico's of kansen.

Voka gids(t)

Het opstellen van een financieel plan is een essentiële stap voor elke ondernemer. Het helpt je om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van jouw bedrijf, realistische doelen te stellen en de benodigde financiering aan te trekken. Door aandacht te besteden aan de verschillende componenten van een financieel plan en deze tips in gedachten te houden, vergroot je de kans op succes voor jouw onderneming en ben je beter voorbereid op de uitdagingen die je als ondernemer zal tegenkomen.

AW_Welt_6stappenplan
Proximus
imu - vzw - Uzbrussel