Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • FAQ
 • Samenwerking met Externe Investeerders in Familiebedrijven: Een Kans voor Groei en Continuïteit

Samenwerking met Externe Investeerders in Familiebedrijven: Een Kans voor Groei en Continuïteit

 • 18/10/2023

Familiebedrijven vormen een belangrijk en duurzaam onderdeel van de economie, gekenmerkt door sterke familiebanden en een rijke geschiedenis. Maar om te blijven gedijen en groeien, is het soms noodzakelijk om externe investeerders aan boord te halen. Deze samenwerking kan kansen bieden voor expansie, innovatie en duurzame continuïteit. In dit artikel bespreken we de voordelen en best practices van het samenwerken met externe investeerders in familiebedrijven.

De Voordelen van Samenwerking met Externe Investeerders

 • Groei en Uitbreiding: Externe investeerders kunnen financiële middelen verschaffen om te investeren in nieuwe markten, technologie, of productontwikkeling, wat kan leiden tot groei.
 • Professioneel Beheer: Investeerders kunnen expertise en professioneel management meebrengen, wat kan helpen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.
 • Risicodeling: Externe investeerders delen in de financiële risico's en kunnen helpen om de financiële stabiliteit van het bedrijf te versterken.
 • Toegang tot Netwerken en Resources: Investeerders hebben vaak waardevolle netwerken en resources die kunnen worden benut voor zakelijke kansen.
 • Exitmogelijkheden: Externe investeerders bieden familiebedrijven de mogelijkheid om op een gecontroleerde en strategische manier eigendom over te dragen.

Best Practices voor Samenwerking met Externe Investeerders

 • Duidelijke Strategische Doelen: Bepaal duidelijke strategische doelen en verwachtingen voor de samenwerking. Wat wil het familiebedrijf bereiken met de investering?
 • Transparantie en Open Communicatie: Handhaaf open communicatie met investeerders. Dit omvat het delen van financiële informatie en het melden van bedrijfsprestaties.
 • Behoud van Familiecontrole: Stel mechanismen op die de familiecontrole beschermen en behouden. Dit kan worden bereikt via aandeelhoudersovereenkomsten of bestuursstructuren.
 • Professioneel Juridisch Advies: Raadpleeg juridische adviseurs om contracten en overeenkomsten op te stellen die de belangen van beide partijen beschermen.
 • Zorgvuldige Selectie van Investeerders: Kies investeerders die niet alleen kapitaal verschaffen, maar ook passen bij de waarden en doelen van het familiebedrijf.
 • Heldere Exitstrategie: Zorg voor een duidelijke exitstrategie voor investeerders. Dit kan onder meer het aanbieden van buyback-clausules of andere afspraken om de exit te vergemakkelijken.
 • Focus op Bedrijfscultuur: Behoud en cultiveer de kenmerkende bedrijfscultuur en waarden van het familiebedrijf om continuïteit te waarborgen.
 • Langdurige Relaties: Bekijk de samenwerking met investeerders op de lange termijn en zoek naar manieren om waarde te blijven toevoegen aan beide partijen.

Voka gids(t)

Samenwerking met externe investeerders kan een waardevolle strategie zijn voor familiebedrijven die streven naar groei, continuïteit en concurrentievoordeel. Het is belangrijk dat familiebedrijven deze samenwerking zorgvuldig benaderen, met duidelijke doelen, transparante communicatie en de juiste juridische bescherming. Door effectief samen te werken met externe investeerders, kunnen familiebedrijven hun erfenis behouden en tegelijkertijd nieuwe kansen benutten voor een bloeiende toekomst.

imu - vzw - Altez
Proximus