Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Wat is energiedelen?

  • 29/09/2023

Je kan binnen het Fluvius-netwerk eigen opgewekte energie delen met iemand anders, zoals een familielid , een vriend of buur. Je kan ook delen met jezelf, bijvoorbeeld door energie uit te wisselen tussen je thuisadres en je buitenverblijf. Zolang je energiecontract op dezelfde naam staat. Je kan ook delen binnen een appartement met andere of binnen een gemeenschap met anderen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een digitale meter.

Wek je je eigen energie op met bijvoorbeeld zonnepanelen? Dan is de voordeligste optie om die zo veel mogelijk zelf te verbruiken. Zo hoef je die energie niet aan te kopen of overschotten op het net te injecteren. Heb je toch energie die je zelf niet gebruikt? Dan kon je die al verkopen aan je energieleverancier. Ook als derde investeerder kan je de injectie op jouw naam verkopen. Vanaf nu kan je in plaats van je overschot aan energie te verkopen aan je energieleverancier die ook delen met andere actieve afnemers. En al wat niet gedeeld of verkocht raakt, kan je nog altijd kwijt aan je energieleverancier.

Wat zijn de verschillende rollen in een energiedeelgroep?

  • Wie aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop doet, is een deelnemer. Als deelnemer kan je energie naar andere deelnemers sturen (als energiedeler) en/of energie van een andere deelnemer uit de energiedeelgroep afnemen (als energieontvanger).
  • De deelnemers stellen een beheerder aan die optreedt als vertegenwoordiger tussen Fluvius en de energiedeelgroep. Dit geldt voor elk type van energiedeelgroep.
  • De energiedeelgroep is het geheel van deelnemers die onderling energie delen of verkopen.

Wat betekent energiedelen voor mijn factuur?

Energiedelen heeft een impact op zowel de factuur van degene die de energie deelt als van degene die de energie ontvangt.

De energieontvanger geniet een financieel voordeel. Door energie te krijgen van de energiedeler, hoeft hij minder aan te kopen van zijn leverancier en ziet hij zijn energiekosten dalen. De energieleverancier blijft wel een aantal taken opnemen voor alle energie die je verbruikt en doet een verrekening en kan daarvoor extra kosten aanrekenen of voorwaarden opleggen.

Bij de energiedeler zullen de energiekosten stijgen. Hij deelt zijn energie namelijk kosteloos met de ontvanger en krijgt voor die energie geen terugleververgoeding. Kosteloos betekent dat er voor de gedeelde energie geen vergoeding wordt afgesproken maar er kan wel een bijdrage voor het aandeel in de productie overeen gekomen worden.

Krijg je als energiedeler echter wel een vergoeding voor de gedeelde energie, dan spreken we niet langer over energiedelen, maar over energieverkoop (persoon-aan-persoonverkoop). De verkoper en ontvanger spreken de prijs van de energie onderling met elkaar af. Een facturatie tussen partijen is mogelijk. Fluvius komt hier als netbeheerder niet in tussen.

Zowel energiedelen als persoon-aan-persoonverkoop hebben geen impact op je netkosten, heffingen en taksen op je elektriciteitsfactuur. Fluvius rekent geen extra kosten aan of geeft geen korting om aan een energiedeelgroep (het geheel van partijen die onderling energie uitwisselen) deel te nemen. Er wordt enkel een euro extra op jaarbasis aangerekend voor het doorsturen van kwartierwaarden (gedeelde energie per kwartier).

Wat is de rol van mijn leverancier bij energiedelen?

  • Je leverancier verwerkt de resultaten van energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop en doet een verrekening van de geleverde energie met de gedeelde energie. Dit hoeft niet noodzakelijk op eenzelfde moment van of via dezelfde weg als de facturatie van de afname (zie: ‘Wat betekent energiedelen voor mijn factuur?’)
  • Om te kunnen deelnemen aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop, moet bij een digitale meter het zogenaamde meetregime 3 actief zijn. Dit betekent dat de meter kwartierwaarden uitleest en doorstuurt naar de leverancier (en beheerder). Elke deelnemer vraagt de activatie daarvan aan bij de eigen leverancier. (Andere voorwaarden voor deelname vind je terug op de afzonderlijke pagina’s van elk type energiedelen.)
  • Een AMR-meter meet automatisch kwartierwaarden, hiervoor moet je dus geen activatie aanvragen.

Wat doet Fluvius voor energiedelen?

Na de registratie en activatie van je energiedeelgroep via het Mijn Fluvius-portaal, berekent Fluvius de uitgewisselde energie tussen de verschillende partijen aan de hand van de kwartierwaarden uit de digitale meters of AMR-meters. De volgende maand (na de 25e kalenderdag in een aantal iteraties) stuurt Fluvius die resultaten door naar de betrokken leverancier(s) en de beheerder van de energiedeelgroep. De deelnemers kunnen de resultaten zelf raadplegen via Mijn Fluvius. De energieleverancier zal het energiedelen dan ook niet onmiddellijk kunnen verrekenen.

fluvius

Bron: Fluvius

Proximus
imu - vzw - Altez