Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • FAQ
 • Alles wat je moet weten over het aanvragen van een BTW-nummer

Alles wat je moet weten over het aanvragen van een BTW-nummer

 • 13/09/2023

Een van de cruciale stappen voor ondernemers en bedrijven in België is het aanvragen van een BTW-nummer. Dit nummer is van groot belang, aangezien het je in staat stelt om correcte facturen uit te geven en jouw belastingverplichtingen na te komen. In dit artikel bespreken we de procedure voor het aanvragen van een BTW-nummer, de voorwaarden en de documenten die je nodig hebt om dit te doen.

Wat is een BTW-nummer?

Het BTW-nummer (Belasting over de Toegevoegde Waarde) is een uniek identificatienummer dat door de Belgische overheid wordt toegekend aan bedrijven en zelfstandige ondernemers. Dit nummer is essentieel voor de administratie van jouw onderneming, aangezien het nodig is voor het indienen van BTW-aangiften, het uitreiken van facturen en het voldoen aan andere fiscale verplichtingen. Een BTW-nummer in België bestaat uit tien cijfers, voorafgegaan door het voorvoegsel 'BE'.

Wie moet een BTW-nummer aanvragen?

Elke ondernemer of rechtspersoon die in België economische activiteiten uitoefent met het oog op het maken van winst, moet een BTW-nummer aanvragen. Dit geldt voor zelfstandigen, vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere entiteiten. Enkele uitzonderingen zijn onder meer overheidsinstellingen, landbouwers die de forfaitaire landbouwregeling toepassen en personen die uitsluitend vrijgestelde activiteiten uitoefenen.

Voorwaarden voor het aanvragen van een BTW-nummer

 • Je moet een ondernemingsnummer hebben, dat je verkrijgt bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) na de oprichting van jouw onderneming.
 • Je moet een zichtrekening op naam van jouw onderneming hebben.
 • Jouw onderneming moet in België gevestigd zijn en een geldig vestigingsadres hebben.
 • Je moet ingeschreven zijn bij de KBO en beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid en toegang tot het beroep, indien van toepassing.
 • Je moet jouw activiteiten duidelijk omschrijven, zodat de BTW-administratie kan bepalen of je al dan niet BTW-plichtig bent.

Hoe vraag je een BTW-nummer aan?

Het aanvragen van een BTW-nummer is een eenvoudig en gestroomlijnd proces. Volg de onderstaande stappen om jouw BTW-nummer te verkrijgen:

Stap 1: Ondernemingsnummer aanvragen

Om te beginnen, heb je een ondernemingsnummer nodig. Dit nummer wordt toegekend door de KBO na de oprichting van jouw onderneming. Indien je nog geen ondernemingsnummer hebt, kan je jouw inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. Zij zullen je begeleiden bij de oprichting van jouw onderneming en het verkrijgen van jouw ondernemingsnummer.

Stap 2: Aanvragen van het BTW-nummer

Nadat je jouw ondernemingsnummer hebt verkregen, kan je het BTW-nummer aanvragen. Dit doe je door het indienen van een formulier bij de bevoegde BTW-administratie. Het formulier, genaamd 'Formulier 604A – Aanvraag tot identificatie bij de BTW', is beschikbaar op de website van de FOD Financiën. Je kan het formulier invullen en indienen, hetzij elektronisch via het online platform MyMinfin, hetzij op papier bij het bevoegde BTW-kantoor voor jouw onderneming.

Stap 3: Documenten voorbereiden

Bij het indienen van jouw aanvraag dien je de volgende documenten bij te voegen:

 • Een kopie van jouw inschrijvingsbewijs bij de KBO.
 • Een kopie van jouw statuten, indien je een rechtspersoon bent.
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid en toegang tot het beroep, indien van toepassing.
 • Een kopie van jouw huurcontract of eigendomsakte, indien je een onroerend goed gebruikt voor jouw activiteiten.

Stap 4: Beoordeling en activering van het BTW-nummer

Nadat jouw aanvraag is ingediend, zal de BTW-administratie jouw aanvraag beoordelen en je informeren of je al dan niet BTW-plichtig bent. Als u BTW-plichtig bent, wordt jouw ondernemingsnummer automatisch geactiveerd als BTW-nummer. Dit proces kan enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van de complexiteit van jouw situatie en de werklast van de administratie.

BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen

In België kunnen kleine ondernemingen met een jaarlijkse omzet van minder dan € 25.000 (exclusief BTW) een vrijstelling van BTW aanvragen. Dit betekent dat zij geen BTW hoeven te rekenen op hun diensten en producten, en ook geen periodieke BTW-aangiften hoeven inte dienen. Echter, zij kunnen ook geen BTW aftrekken op hun aankopen. Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dien je een specifiek formulier in te dienen bij de BTW-administratie.

Voka gids(t)

Het aanvragen van een BTW-nummer is een belangrijke stap voor elke ondernemer of onderneming die in België economische activiteiten uitoefent. Door het volgen van de bovengenoemde stappen en het indienen van de juiste documenten, kan je jouw BTW-nummer verkrijgen en beginnen met het uitvoeren van jouw activiteiten op een wettelijk conforme manier.

imu - vzw - Altez
Proximus
OV - Festival van Vlaanderen