Skip to main content
Map
 • FAQ - Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendom is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten. Het is een breed begrip, en er komen veel verschillende definities bij kijken. We hebben een FAQ opgesteld voor de meest gestelde vragen omtrent dit thema. Zo helpen we je al een eindje op weg.

Heb je nog een vraag die niet in deze FAQ staat? Contacteer onze collega Sebastien Conings! Hij helpt je graag verder. 

Wat is Intellectuele Eigendom?

Intellectuele eigendom beschermt de verwezenlijking van ideeën en scheppingen van de geest, en nooit het idee op zich. Er bestaan verschillende soorten rechtsbescherming voor specifieke aspecten van het idee, zoals octrooien, merken, modellen, auteursrechten. Al deze rechten vallen onder de noemer “intellectuele eigendomsrechten”. Sommige rechten komen vanzelf tot stand en andere moeten geregistreerd worden. Voor elk type gelden specifieke voorwaarden en kan de houder zijn rechten afdwingen.

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een intellectueel eigendomsrecht ter bescherming van een technische uitvinding, op voorwaarde dat deze uitvinding: 

 • nieuw is
 • inventief is
 • industrieel toepasbaar is

De eigenaar van een verleend octrooi kan voorkomen dat een niet-geautoriseerde partij op een andere commerciële manier de door het octrooi geclaimde uitvinding produceert, verkoopt of gebruikt.
Octrooien kunnen toegewezen worden aan :

 • producten
 • processen
 • methodes of toepassingen
Wat is een merk?

Een merk is een intellectueel eigendomsrecht op een teken dat uw producten en diensten onderscheidt van die van uw concurrenten.

Een merk kan zijn:

 • een woord, een embleem of een logo
 • een driedimensionale vorm
 • een (combinatie van) kleur(en)
 • een geluid (jingle), een positie, een beweging, enz

Een merk moet geregistreerd zijn voor het claimen van bescherming die eindeloos in de tijd kan zijn, zolang het merk in gebruik is en de registratie is vernieuwd (meestal elke 10 jaar).

Wat is een model?

Een modelrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat de algemene indruk van een product of een deel ervan beschermt, op voorwaarde dat deze elementen nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Het modelrecht kan worden toegepast op verschillende producten, waaronder verpakkingen, modeartikelen, industriële gereedschappen en zelfs logo’s. Een model kan een 3D-karakter (‘model/vorm’) of 2D-karakter (‘tekeningen/motieven’) hebben. Kenmerken die uitsluitend worden bepaald door hun technische functie of uitvoering komen niet in aanmerking voor bescherming.

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is in feite een unieke en gemakkelijk te onthouden identificator van het elektronische adres van uw website of e-mail. Een domeinnaam is geen intellectueel eigendomsrecht.

Een domeinnaam is wereldwijd toegankelijk en versterkt uw identiteit op het internet.

Wat zijn auteursrechten?

Een auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat de maker van een origineel werk juridische bescherming biedt. ‘Originialiteit’ vereist dat het werk ‘de uitdrukking is van de intellectuele schepping van de auteur ervan’. Een auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie zelf van een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Auteursrechtelijke bescherming strekt zich enkel uit tot de materiële drager die de tastbare uitdrukking van een idee vormt en niet tot de eigenlijke ideeën, procedures en concepten.
Werken beschermd door auteursrecht omvatten:

 • artistieke werken (schilderijen, tekeningen, foto’s, dans- of acteeropvoeringen)
 • literaire werken (boeken, krantenartikels, vertalingen en andere geschreven werken)
 • muziek, film (composities, scenario’s, songteksten, opnames)
 • computerprogramma’s
 • technische tekeningen
 • databanken
Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is elke technische, wettenschappelijke, commerciële of financiële informatie die:

 • geheim is (niet tot het publiek domein behoort )
 • een commerciële waarde heft omdat het geheim is
 • waarvoor de onderneming redelijke maatregelen onderneemt om het geheim te houden

Een bedrijfsgeheim kan heel lang bestaan. Als het openbaar wordt gemaakt, is het niet langer afdwingbaar, tenzij de houder tijdig een octrooi heeft aangevraagd (voor 20 jaar afdwingbaar) of, tenzij de publicatie het gevolg is van verduistering.

Is uw idee nog beschikbaar?

Van zodra u uw beschermingsmogelijkheden in de vorm van intellectuele eigendomsrechten heeft bepaald, bekijken wij hoe deze rechten passen binnen uw bedrijfsstrategie. Hiervoor onderzoeken we over welke eigendomsrechten uw onderneming al beschikt en welke domeinen we nog verder kunnen verkennen.

Aan de hand van onderzoek naar de intellectuele eigendom van andere spelers binnen uw domein krijgt uw onderneming een duidelijke blik op de activiteiten van concurrenten. Deze kennis is onontbeerlijk om doordachte strategische beslissingen te nemen. Bij een dergelijk onderzoek hechten wij veel belang aan de vereisten en mogelijkheden van uw onderneming.

Hoe komt u te weten of u nog over intellectuele eigendomsrechten beschikt?

Om na te gaan of uw onderneming voldoende maatregelen treft om mogelijke intellectuele eigendomsrechten te registreren en te behouden, is het aangeraden om een audit van de intellectuele eigendomsportefeuille van uw bedrijf uit te voeren.

Een onderzoek naar due dilligence biedt een nauwkeurig overzicht van de werkelijke waarde van uw intellectuele eigendomsportefeuille. Dankzij een overzicht van uw intellectuele eigendom, strategische informatie en een achtergrondmatrix, is het zelfs mogelijk om de huidige waarde van uw activa en innovaties aanzienlijk te verhogen.

Aan de hand van een verslag van due dilligence kan een welomlijnd kader opgesteld worden om uw intellectuele eigendom verder te bepalen, te beschermen, de waarde ervan te bepalen en om een juridisch en strategisch stappenplan uit te werken.

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom?

De meeste waardevolle intellectuele eigendomsrechten kunnen enkel door registratie tot stand komen. Andere intellectuele eigendomsrechten komen vanzelf tot stand (bij hun ontstaan of bij publicatie).

Intellectuele eigendomsrechten beheren betekent dat de houder maximale bescherming haalt uit zijn intellectuele eigendomsrechten door rekening te houden met alle mogelijke opties en voorwaarden.

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen tot 70 procent van de huidige waarde van bedrijven.

Deze immateriële activa liggen aan de basis om een duurzaam en competitief voordeel te behalen voor bedrijven. Ze vormen een zeer nuttig hulpmiddel om bedrijfswaarde te benutten via verschillende soorten transacties:

 • Intellectuele eigendomsrechten overdragen of een licentie aanbieden aan derden
 • Intellectuele eigendomsrechten gebruiken om schadevergoeding te krijgen van overtreders
 • Zorgen voor een goede overdracht van kennis en technologie binnen een multinationale groep
Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Op royalty’s zijn specifieke belastingregimes van toepassing die een merkhouder kan bekomen door een licentie op zijn rechten te verlenen of zijn rechten over te dragen. Deze belastingregimes verschillen van land tot land.
Gebruikers kunnen bij de lokale belastinginstanties ook aanspraak maken op een fiscaal rulingstelsel voor het toepassen van het systeem op hun activiteiten.

Al ruim 10 jaar hebben veel landen specifieke belastingregimes geïmplementeerd, waardoor bedrijven fiscale stimulansen kunnen bekomen door de commerciële exploitatie van hun intellectuele eigendomsrechten.

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten tegen namaak?

Namaak en piraterij vormen een wereldwijde bedreiging voor de concurrentiepositie van bedrijven in de wereldeconomie. Het indienen van een Verzoek tot Optreden bij de douane is een eerste stap om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen, maar er zijn ook andere diensten die valsemunterij helpen voorkomen.

Een intellectueel eigendomsrecht is een sterk recht op zich. Na verkrijging is echter een handhavingsstrategie vereist met betrekking tot namaakgoederen. 

Heb je nog vragen? Contacteer zeker onze collega:

Sebastien Conings

Adviseur innovatie & digitalisering

Full bio of Sebastien Conings

Deze FAQ kwam tot stand met onze partner:

gevers