Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • ESF dossier: Werkende en kwalificerende trajecten

ESF dossier: Werkende en kwalificerende trajecten

In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wordt het belang van levenslang leren voor de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw in de verf gezet. De Vlaamse Regering wil de komende regeerperiode verder investeren in de transitie naar een echte leercultuur waarvan scholing, omscholing en bijscholing gedurende de hele loopbaan belangrijke pijlers zijn.   

Voka West-Vlaanderen onderschrijft het belang van levenslang leren en wil dit ook verder stimuleren binnen de West-Vlaamse bedrijven, daarom is Voka partner in deze ESF projecten:  

Howest, Cevora, Alert!

Howest, Cevora, Voka en Alert! werken een proeftuin uit van een kwalificerend opleidingstraject (graduaatsopleiding in de HR-support) voor werkstudenten. Howest startte in september 2020 met deze opleiding, specifiek dus voor werkstudenten.

Via het project willen we een flexibel traject opmaken, waarbij de nadruk ligt op blended learning. Op deze manier willen we werkstudenten maximaal faciliteren, motiveren en coachen. Door hierop te focussen, verwachten we volgende positieve gevolgen:

  • Het verhogen van het studierendement bij werkstudenten.
  • Het wegnemen van de drempels die het de werkstudent bemoeilijkt om een studie aan de vatten en verder te zetten.
  • Ervaringen, inzichten en tools intern en extern uitdragen (binnen het aanbod van Howest, naar andere onderwijs- en opleidingsinstellingen en naar het beleid).
  • Het stimuleren van levenslang leren binnen Vlaanderen.

De bevindingen en ontwikkelde tools zullen gebruikt worden voor andere (kwalificerende) opleidingen en zullen de basis zijn voor beleidsadviezen. Het project loopt van 01/09/2020 tot en met 31/12/2022.

De tijdslijn en het verloop van het project kan u hier terugvinden.

VIVES

Voka West-Vlaanderen treedt eveneens op als klankbord binnen het project van projectverantwoordelijke VIVES.

Met dit project wil VIVES verder bouwen op het lopende ESF-project 8523 ‘Duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat’. VIVES neemt hieraan deel met 3 proeftuinen uit de graduaatsopleidingen die opleiden tot kwalitatieve knelpuntberoepen.

Uit de eerste resultaten van het duale project blijkt dat er een duidelijke mismatch is tussen werkenden en de didactische en praktische organisatie van de graduaatsopleidingen. Praktisch-organisatorisch zijn de huidige graduaatsopleidingen door tijds- en locatieobstakel voor werkenden moeilijk te combineren met hun job en inhoudelijk sluiten ze niet altijd optimaal aan bij hun eerder verworven competenties. VIVES wil hierop inspelen en het doelpubliek voor de graduaatsopleidingen verruimen, namelijk door te mikken op werkenden die alsnog een diploma wensen te behalen met daarbij specifieke aandacht voor kort- en laaggeschoolde werknemers (d.i. werknemers die geen of enkel een diploma secundair onderwijs hebben).

Alhoewel het aantal werkzoekenden stijgt omwille van de coronacrisis, bestaan er nog steeds knelpuntberoepen en is het aantal knelpuntberoepen in 2020 gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Voor deze beroepen blijkt er niet enkel een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten, maar ook een belangrijk kwalitatief tekort. Dit kwalitatief tekort doet zich zowel voor in technische beroepen, als in beroepen die niet onmiddellijk met techniek geassocieerd zijn. Het betekent dat er nood is aan arbeidskrachten die op het juiste niveau geschoold zijn. Dit is van toenemend belang gezien zowel technische als niet-technische functies onder invloed van automatisering en digitalisering steeds complexer worden en aan een snel tempo veranderen (OECD, 2019). 

In het voorliggende project werkt VIVES met vier graduaatsopleidingen die opleiden tot beroepssectoren die kampen met kwalitatieve arbeidskrachttekorten:

  • Graduaat in de elektromechanische systemen
  • Graduaat in het productiebeheer: maakindustrie
  • Graduaat in het winkelmanagement
  • Graduaat in het HR-support 

Een verdere toelichting van dit project kan u hier terugvinden.

ESF

Contactpersoon

Joyce Simoens

Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag