Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Een futureproof industrieel en economisch weefsel

Een futureproof industrieel en economisch weefsel

De competitiviteit van onze industrie en dus ook onze welvaart staat onder druk

De Antwerps-Wase industriële cluster draagt bij tot de oplossing van de klimaatcrisis. Ze doet dit onder andere via investeringen in de energietransitie, een koolstofarme productieketen en in het ontwikkelen van een circulair productfolio. Hiervoor zijn structurele en dure ingrepen in processen en infrastructuur nodig. De klimaattransitie wordt zo een investeringstransitie. Vandaag gaat de internationale concurrentiekracht van onze industrie erop achteruit. De oorzaak ligt in een aantal structurele handicaps, zoals de energiekosten, de fors toegenomen loonhandicap of het gebrek aan een werkbaar en rechtszeker kader.

Rechtszekerheid

Analyse

Er is nood aan een geïntegreerde, coherente langetermijnvisie voor onze industrie, op alle niveaus. Het gelijke speelveld en de rechtszekerheid van onze bedrijven moeten dan ook op alle vlakken verbeteren. Zo is het vandaag een uitdaging om de infrastructuur van onze bedrijven en nutsvoorzieningen toekomstklaar te maken. Onze industrie is helaas afhankelijk van een complex radar-werk aan beleidsniveaus, beleidsdomeinen, instanties, wetten, instrumentaria en projecten. In het belang van onze welvaart moeten deze elkaar versterken, niet tegenspreken.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland

  • Een Vlaams minister van Industrie en Economie die focust op competitiviteit. Deze minister heeft ervaring binnen de industrie. De minister waakt over een aanpak waarbij beleid, administraties en agentschappen dossiers van ondernemingen en in hun totaliteit bekijken en beoordelen op hun finaliteit. 
  • Er komt een tsunami aan EU-richtlijnen op onze industrie af. De gefaseerde implementatie van deze regels met de nodige realiteitszin wordt bewaakt. Er is geen ruimte voor bijkomende regelgeving
  • Er wordt een ‘no gold-plating-toets’ uitgevoerd zodat het onze bedrijven niet moeilijker wordt gemaakt dan hun collega’s in de buurlanden.
  • Het beleid is technologieneutraal. Het focust op het doel en legt geen technologie op om dit doel te bereiken. Laat bij een vraag naar CO²-reductie de ruimte aan bedrijven om te beslissen hoe ze dit doel willen realiseren.
  • Een industrieel beleid moet CAPEX en OPEX financiering voorzien voor de transitie, innovatie en O&O. De industrie heeft nood aan een rechtszeker kader voor een snelle vergunningsverlening (stikstof, PFAS, water, ...)

Cijfers en feiten

  • 89% 89% van de bedrijfsgronden in Antwerpen-Waasland zijn ingenomen. De vrije ruimte om te ondernemen is veel krapper dan in de rest van Vlaanderen.
  • -18% Het gezamenlijke productiecijfer van de industrie in de haven viel tussen 2018 en 2022 met -18% terug tot het niveau van 2000.

Infrastructuur van duurzame transitie

Analyse

Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moet het gros van onze energie CO,-neutraal zijn. Net-zero projecten moeten daarom prioriteit krijgen bij de behandeling van vergunningen.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland

•    Er is in de eerste plaats een gezamenlijke en internationaal geconnecteerde infrastructuur voor net-zero projecten (waterstof, CO’) nodig. Het is belangrijk dat deze investeringen op elkaar afgestemd worden met onder meer een efficiënt pijpleidingennetwerk tussen de petrochemische clusters in de zone Antwerpen — Rotterdam — Amsterdam en het Duitse Ruhrgebied en andere regio's in België (zoals Feluy) en Europa.

•    In het verlengde daarvan vragen we om bij nieuwe (mobiliteits)projecten reservatiestroken te voorzien voor de toekomstige aanleg van pijpleidingen. Deze investering zorgt op termijn voor een belangrijk alternatief voor wegtransport.

Energie

Analyse

Hoge energiekosten vormen een belangrijk concurrentienadeel voor de energie-intensieve industrie in onze regio. We hebben nood aan een beleid dat focust op technologieneutrale energie-infrastructuur, betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland

•    Een slimme energiemix met technologieneutraliteit is het uitgangspunt. In deze mix worden zowel kernenergie als aardgas meegenomen. Dat betekent dat de wet op de kernuitstap moet worden geschrapt of minstens aangepast. Bij afwezigheid van voldoende andere duurzame en betaalbare alternatieven moeten ook gascentrales een plaats krijgen in de transitie.

•    De netbeheerders moeten een duidelijk wetgevend kader krijgen om het elektriciteitsnet te kunnen aanleggen om aan de groeiende behoeften te voldoen, zeker in bedrijvenzones. De Vlaamse overheid moet ook de lokale besturen aanzetten om dit proces op lokaal niveau te begeleiden.

•    De transmissienettarieven worden gereduceerd tot deze van de buur landen.
 

Ruimte om te ondernemen

Analyse

Door de enorme vraag naar bedrijventerreinen rond Antwerpen en in het Waasland ligt de bezettingsgraad ruim boven het Vlaamse gemiddelde. Vlaanderen moet vooruitdenken en voldoende ijzeren voorraad veiligstellen voor industrie. Gezien de bouwshift moeten we niet alleen rekening houden met de ruimtevraag tot 2040, maar ook met de vraag in de decennia daarna.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland

•    Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor bedrijventerreinen die al jaren op de tekentafel liggen, zoals de Keer binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal, moeten in de volgende legislatuur uitgevoerd worden en omgezet worden naar bijkomende bedrijventerreinen.

•    Om de werkzaamheidsgraad te verhogen, is ook broodnodig ruimte om te ondernemen nodig in goed bereikbare grensgemeenten zoals Wuustwezel en Stekene. We vragen dat de Vlaamse overheid dit actief mee ondersteunt.

Wil je via mail updates krijgen over deze topics?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van deze topics. 

Contacteer ons

Zit je met vragen en wil je die graag stellen aan één van onze experten? 

Vind een expert