Skip to main content
Map
  • EDUCAT

EDUCAT (Empowerment of Disabled people through the User Coproduction of Assistive Technology) is een Europees project dat als doel heeft om adaptieve, open en modulaire technologie te ontwikkelen en af te leveren om de onafhankelijkheid en de levenskwaliteit van mensen met een motorische handicap en neurologische aandoeningen te bevorderen.

EDUCAT

Doel van het project

Het project richt zich op het ontwikkelen van assistieve technologie waarbij de gebruiker centraal staat, door het hanteren van 'co-design'-methodes tussen gebruikers, ingenieurs, zorgverleners, onderzoekers, bedrijven en gebruikersnetwerken.

Een belangrijk onderdeel van het project is het bestuderen van de gebruikspatronen van de apparatuur. De verwachting is dat de analyse van deze gegevens diagnostische informatie zal bevatten over de conditie van de gebruiker en veranderingen hierin. Deze informatie zal het voorschrijven van assistieve technologie verbeteren, de voortdurende aanpassingen van de graad van assistentie sturen om de gebruikersnoden in te lossen en de slaagkans verhogen om voor een lange termijn geschikte assistieve technologie te leveren.

Het uiteindelijke resultaat verhoogt de levenskwaliteit van de eindgebruiker. De ontwikkelingen worden gedurende het hele project ondersteund door klinische testen.

De verwachte voordelen zijn zowel kosten- en tijdsbesparingen voor bedrijven (voor het ontwikkelen van technologieën) en ziekenhuizen (voor zorgverstrekking) als het bekomen van een hogere efficiëntie van het gebruik van assistieve technologie. De doelstelling op lange termijn is om door middel van grensoverschrijdende samenwerking betaalbare technologie af te leveren en de marktintroductie ervan te ondersteunen.

Wie werkt er aan mee?

Het project wordt ondersteund door de betrokkenheid van gebruikers en door een aantal 'observers': CRN-T APF (FR), DSP Valley (BE), Dynamic Control (VK), ESIGELEG (FR), Eurasanté (FR), KABIF (VK) and SWBF (VK).

Meer info

Dit project heeft een subsidie t.b.v. € 1.798.722,60 ontvangen van het Interreg 2 Zeeën Programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voka Oost-Vlaanderen en KU Leuven Technologiecampus Gent hebben een cofinanciering ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor meer info, contacteer Els Delaere of bel 09 266 14 57.

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Els Delaere

Arbeidsmarkt - Duurzaam Ondernemen