Skip to main content

Vlajo mini-ondernemingen

Vlajo Mini-ondernemingen leggen de link tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld. Via dit project helpt Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant jongeren bij hun eerste stappen in de richting van het ondernemerschap.

VlajoVlajo Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij de studenten hun persoonlijke mogelijkheden leren verkennen aan de hand van een leeronderneming. Studenten kruipen voor de duur van een schooljaar (ev. 2 schooljaren) in de huid van de ondernemer en richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. De jongeren komen hierdoor in aanraking met alle aspecten van het ondernemerschap, van het maken en verkopen een product over het voeren een boekhouding en het berekenen van prijzen tot het houden van algemene aandeelhoudersvergaderingen.  De nadruk ligt hierbij op doen: eerst denken en dan effectief doen.
 
In het kader van de mini-ondernemingen worden er het hele jaar door heel wat activiteiten georganiseerd: bedrijfsgerichte seminaries, aandeelhoudersvergaderingen, verkoopmomenten, interessante bedrijfsbezoeken, binnen- en buitenlandse congressen, ...
 
De Vlajo Mini-onderneming  is bestemd voor leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs (17-18 jaar) en is een van de verschillende projecten van Vlajo. Er zijn projecten voorzien voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, universiteit en hoge scholen. Hierbij een overzicht van de verschillende projecten:

Contactpersonen

Anuschka Vanlangendonck

Vlajo-coördinator

Stéphanie Vanstals

Vlajo-coördinator