Skip to main content

Spazio: gemeenten geven ruimte aan bedrijven

Spazio

Met het project Spazio creëert Voka bijkomende huisvestingsruimte voor bedrijven, buiten bedrijventerreinen. We werken samen met acht gemeenten die een coherent bedrijfshuisvestingsbeleid willen uitwerken.

In Oost-Vlaamse gemeenten wordt het tekort aan geschikte bedrijfsruimte en industriegrond steeds nijpender. Meer bedrijventerreinen voorzien, is voor de meeste gemeenten geen optie.

Maar dit is niet altijd nodig: vier op vijf economische vestigingen bevinden zich niet op bedrijventerreinen. De randvoorwaarden die deze ondernemers stellen aan hun omgeving kunnen buiten bedrijventerreinen worden ingevuld. Te veel ondernemingen onderbrengen op bedrijventerreinen zou bovendien een negatieve impact hebben op de mobiliteit tussen woon- en werkgebieden in de regio.

Daarom zoeken we de oplossing in multifunctionele zones. Hier gaan economische activiteiten hand in hand met wonen en/of handel. Ondersteuning vanuit de gemeenten is hiervoor essentieel.

 

Bedrijven blijven het liefste in hun eigen regio

Economische activiteiten verdwijnen meer en meer, al dan niet gedwongen, uit de woonkernen. Ondernemingen die moeten herlocaliseren, geven de voorkeur aan hun eigen regio: binnen een straal van maximum 20 kilometer van hun oude vestigingsplek. Ze willen hiermee voorkomen dat werknemers en klanten afhaken.

Ook de gemeentebesturen hebben er alle belang bij om bestaande bedrijven groei- en  ontwikkelingskansen te bieden. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid in de gemeente.

 

Samenwerking tussen Voka en gemeenten

De steden en gemeenten Aalst, Dendermonde, Eeklo, Geraardsbergen, Moerbeke-Waas, Ronse, Wetteren en Zele hebben hun medewerking toegezegd aan het project Spazio. Het project wordt gesubsidieerd in het kader van de oproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ van het Agentschap Ondernemen, met als doel het beleid en de dienstverlening van lokale besturen beter af te stemmen op de noden van ondernemingen.

Voka Oost-Vlaanderen wil deze acht lokale besturen begeleiden bij het uitwerken van een coherent bedrijfshuisvestingsbeleid dat letterlijk én figuurlijk meer ruimte biedt aan bedrijven. Binnen dit beleid wordt ingezet op het aanbieden van meer locaties met focus op een maximale multifunctionele invulling, buiten bedrijventerreinen. Zo komen verschillende invalshoeken en mogelijkheden aan bod. Een vernieuwde beleidsvisie rond bedrijfshuisvesting, nieuwe actiepunten om ondernemers vestigingskansen te bieden en een zicht op de bestaande bedrijfshuisvesting in de stad/gemeente zijn bij elk van de Spazio-deelnemers het resultaat. Tijdens dit laatste projectjaar neemt elke deelnemende stad of gemeente een pilootzone onder de loep die ze multifunctioneel willen ingevuld krijgen. Voka Oost-Vlaanderen volgt de diverse aanpak bij het opstellen van hun actie- en communicatieplannen nauwgezet op.

 

Draaiboek met modelaanpak

Op basis van praktische ervaringen stelde Voka Oost-Vlaanderen, in samenspraak met de deelnemende steden en gemeenten, een modelaanpak op voor het lokaal bedrijfshuisvestingsplan. Het werd een draaiboek met praktische tools, tips, aandachtspunten en aanbevelingen.

 

Spazio draaiboek

>> Bekijk hier het draaiboek

Dit wordt als inspiratiebron beschikbaar gesteld voor Vlaamse steden en gemeenten. Hiermee kunnen zij een analyse maken van hun bedrijfshuisvesting, een visie en doelstellingen opstellen voor een coherent lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid, een actieplan opstellen voor de multifunctionele invulling van een zone gelegen buiten bedrijventerreinen en de realisatie van het bedrijfshuisvestingsbeleid opvolgen en evalueren.

 

 

 

 

 

Voor meer info, contacteer Katrien Moens.

 

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat