Skip to main content

Oorsprongscertificaten

Voka-KvK Antwerpen-Waasland viseert oorsprongscertificaten, waarin de niet-preferentiële of economische oorsprong van het te exporteren goed vermeld staat. Dat gebeurt in opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie, wat kadert in de wereldwijde opdracht van het netwerk van Kamers van Koophandel.

Praktisch gezien betekent dat dat de aanvrager van een oorsprongscertificaat een volledig en correct ingevuld stel documenten indient, samen met de nodige bewijsstukken om de oorsprong van de goederen te kunnen aantonen. Dit kan aangeboden worden ter plaatse bij de Kamer van Koophandel, maar het kan ook via het internet, op www.digichambers.be.
 
Het oorsprongscertificaat en de eventuele duplicaten moeten 'origineel' zijn en kunnen worden bekomen bij de Kamer van Koophandel. Voor de online afgifte is géén aanvraagfomulier meer nodig. Wenst u uw certificaat van oorsprong toch manueel op te maken, dan hebt u wel een aanvraagformulier nodig.

Meer info via Jan Haentjens - jan.haentjens@voka.be