Skip to main content

Innovatiecentrum Mechelen-Kempen

Investeren in innovaties van producten, diensten, processen, ... laat ondernemingen toe om concurrentieel te blijven en winst te genereren. Maar het doorvoeren van succesvolle technologische of diensteninnovatie is niet altijd voor de hand liggend. Naast het herkennen van interessante product, proces- of diensteninnovaties, is er nog de zoektocht naar de juiste kennis en expertise, de bescherming van de intellectuele eigendommen, de commercialisatie van de innovatie, enz.
 
In 2008 werden de innovatieadviseurs van het voorgaande project Regionale Innovatiestimulering van onze provincie gegroepeerd in het Innovatiecentrum provincie Antwerpen. Deze adviseurs zullen echter elk een lokaal tweede bureau hebben om de drempel voor de bedrijven te verkleinen. Zo blijft er een adviseur in de Kamers in Mechelen en Geel. Het Innovatiecentrum wordt gesteund door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).
 
De werking van de innovatieadviseurs steunt op 4 actielijnen:

  1. Bij het stimuleren van innovatie worden bedrijven geïnformeerd over technologische en diensteninnovatie, waarbij de nadruk ligt op de voordelen voor de bedrijven in kwestie.

  2. Daarnaast kunnen de bedrijven bij hun Kamer terecht voor eerstelijnadvies omtrent de gehele innovatieproblematiek, hulp bij hun zoektocht naar een geschikte technologische partner of kenniscentrum, het vinden van financiering voor hun innovatieproject (subsidies, risicokapitaal, ...), etc. 

  3. Tijdens workshops en seminaries worden innovatiethema's zoals innovatiemanagement, Intellectuele eigendomsrechten, datamining in octrooidatabanken, innovatiefinanciering, enz. verder toegelicht.

  4. De bedrijven kunnen echter ook opteren voor een meer individuele benadering, waarbij de innovatieadviseurs een doorlichting maken van de producten, diensten en processen van het betreffende bedrijf, op zoek naar innovatieopportuniteiten, die daarna voorgesteld worden in een actieplan. Op vraag van de bedrijven helpen ze ook bij het opstellen van een eventueel subsidiedossier en geven ze een beperkte begeleiding van het innovatieproces. 

 
Meer informatie?

Contacteer onze innovatie-adviseurs:
KANTOOR MECHELEN
Bert Reekmans
Innovatie-adviseur regio Mechelen- Innovatiecentrum provincie Antwerpen
bert.reekmans@vlaio.be 
0477 99 39 07

KANTOOR GEEL
Kurt Peys
Innovatie-adviseur regio Mechelen- Innovatiecentrum provincie Antwerpen
kurt.peys@vlaio.be 
0479 80 30 08

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx