Skip to main content

Exportloket Limburg

Het exportloket bundelt de expertise en diensten op vlak van exportdocumenten en is jouw aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot certificaten van oorsprong, consulaire dienst en ATA's.

Certificaten van oorsprong

Consulaire dienst

ATA-carnet

Contact

Wat is ons exportloket? Wie zijn Anja en Sarah?

 

Certificaten van oorsprong

Definitie
Bevoegde instanties
Prijzen
Brochure

Visering allerhande documenten

Digichambers

Ondernemers die op de internationale markt handel drijven worden vaak geconfronteerd met de vraag naar een certificaat van oorsprong. In sommige gevallen kan een goed slechts in een land worden ingevoerd als het vergezeld is van een bewijs van oorsprong. In andere gevallen eist de invoerder dat de uitvoerder hem een oorsprongsbewijs bezorgt om daarmee een vermindering of vrijstelling van invoerrechten te bekomen. In het eerste geval spreekt men van niet-preferentiële oorsprong, in het tweede over preferentiële. Voor de niet-preferentiële kan Voka - Kamer van Koophandel Limburg een certificaat van oorsprong afleveren. Voor preferentiële oorsprong moet je bij de Douane zijn. 

Definitie

Een certificaat van oorsprong is een  formulier waarmee goederen kunnen worden geïdentificeerd en waarin de bevoegde autoriteit uitdrukkelijk verklaart dat de goederen waarop het certificaat betrekking heeft van oorsprong zijn uit een bepaald land.

Bevoegde instanties

De Kamers van Koophandel zijn bevoegd voor alle producten binnen het werkingsgebied. Het werkingsgebied van Voka - Kamer van Koophandel Limburg omvat de volledige provincie Limburg. 

Praktisch gezien betekent dit dat de aanvrager van een certificaat van oorsprong zich bij Voka - Kamer van Koophandel Limburg aanbiedt met een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier, samen met de nodige bewijsstukken om de oorsprong van de goederen te kunnen aantonen.

Prijzen

Ongeacht de waarde van de goederen vermeld op de aanvraag bedraagt de vergoeding:

 • voor afgifte van een certificaat van oorsprong in papieren versie € 17,81 (vrijgesteld van btw) 
 • voor de digitale versie € 15,58 (vrijgesteld van btw)
 • voor duplicata bedraagt dit € 1,95 (vrijgesteld van btw), zowel voor de papieren als voor de digitale versie. 

Brochure

Voor meer informatie over het invullen van een certificaat van oorsprong, de bestanddelen en de vereiste bewijsstukken, klik hier

Visering allerhande documenten

Alle andere te viseren documenten die al dan niet bij een certificaat van oorsprong horen:

 • Factuur (excl. BTW 21%)      € 44,81
 • Diverse (excl. BTW 21%)        € 57,62
 • Duplicata (excl. BTW 21%)   € 14,08

Digichambers

Met de online toepassing Digichambers kan je zelf je aanvraag indienen, waarna wij deze controleren en het certificaat afgeven.

Wat zijn de voordelen?

 • tijdswinst
 • besparing op koerierkosten of eigen verplaatsingen
 • besparing op interne verwerkingskosten
 • minimalisatie van fouten
 • gebruiksgemak door gebruik van templates
 • procesoptimalisatie door import van gegevens uit uw ERP-systeem (in xml-formaat)

Uit een externe studie blijkt dat de besparing kan oplopen van 30€ tot 50€ per dossier!

Meer informatie vindt u op www.digichambers.be of mail naar anja.hendrikx@voka.be

Consulaire dienst

Voordelen
Hoe werkt de consulaire dienst?
Aansprakelijkheid
Prijzen

De consulaire dienst is een koerierdienst georganiseerd door Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Via deze dienst worden de exportdocumenten voorzien van de nodige bijkomende visa. Deze 'handtekening' kan zowel afgeleverd worden door een ambassade als een consulaat van het land van bestemming, evenals door andere instanties die in Brussel zijn gevestigd.

Voordelen

Bedrijven die gebruik maken van de consulaire dienst kunnen aanzienlijke besparingen realiseren in tijd en geld.
Doorgaans is een wachttijd van 24 uur een minimum, hetgeen neerkomt op minimaal 2 verplaatsingen naar Brussel. De tijd die verloren gaat in de files van en naar de hoofdstad, evenals de wachttijd bij de betrokken ambassade is voor het bedrijf een aanzienlijke kost.

Supplementair hieraan is het soms hoge bedrag (€ 500,00 à € 750,00) dat bij de meeste instanties cash dient betaald te worden. De Consulaire Dienst zal dit bedrag ter plaatse voor u betalen en u ontvangt achteraf een factuur van deze betaling. Hierdoor herleidt u alle risico's tot een uiterst minimum.

Hoe werkt de consulaire dienst?

De exportdocumenten kunnen bij Voka - Kamer van Koophandel Limburg elke werkdag tussen 08 en 12 uur worden afgeleverd. Indien de documenten die dag nog overgebracht moeten worden naar Brussel, dienen ze uiterlijk om 10 uur te worden afgeleverd aan de balie.

De documenten worden vervolgens door de dienstverantwoordelijke gecontroleerd en geviseerd. Via de koerierdienst worden de documenten naar de betrokken instanties overgebracht voor verdere legalisatie. De exporterende firma wordt op de hoogte gebracht als de documenten klaar zijn. Ze worden dan per post teruggezonden of kunnen aan de balie worden opgehaald.

Aansprakelijkheid

Voka - Kamer van Koophandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die resulteert uit verlies, diefstal, onvolledigheid of laattijdige afgifte van de documenten die haar in het kader van deze dienst worden ter beschikking gesteld. Haar aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding welke ze voor de haar toevertrouwde opdracht in rekening zou hebben kunnen brengen.

Prijzen

Aantal instanties Tarief Kamer-lid Tarief niet-lid
1 €109,94 €190,57
2 €123,65 €212,37
3 €137,39 €235,94

ATA-Carnet

Dankzij dit handig document kan u met volledige vrijstelling van invoerrechten, btw, vergunningen en douanewaarborg uw goederen (stalen, demonstratiemateriaal, beursmateriaal, professioneel gereedschap, …) tijdelijk exporteren naar alle landen die het ATA-verdrag hebben onderschreven.
Het ATA Carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik.ata

Het netwerk van Kamers van Koophandel is gemachtigd om deze ATA-carnets af te geven.

Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

 • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen
  Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties.
 • Handelsmonsters
  Goederen, die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
 • Beroepsmateriaal
  Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer.
 • Vervoermiddelen
  Deze worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet. Uitzonderingen op deze regel zijn auto' s of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.

Prijzen

basisprijs 200,00 EUR
waarborg
(terugbetaalbaar ten laatste 1 jaar na vervaldatum)
  50,00 EUR
supplement bijkomende stroken     0,65 EUR/strook
supplement niet-leden Voka   45,00 EUR
verplichte verzekering ATA-conventie  
· Waarde materiaal lager dan 25.000,00 EUR
· Waarde materiaal van 25.000,00 tot 74.999,99 EUR
· Waarde materiaal van 75.000,00 tot 249.999,99 EUR
· Waarde materiaal gelijk of hoger dan 250.000,00 EUR
suppl. 0,839%
suppl. 0,655%
suppl. 0,419%
suppl. 0,276%

De betaling van het ATA-carnet gebeurt door facturatie voor leden van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Niet-leden betalen constant bij afhaling van het carnet. 

Brochure ATA

Voor meer informatie over het gebruik van een ATA en de aanvraag, klik hier.
Via de applicatie e-ATA kan de aanvraag plaatsvinden. 

Vragen? Anja en Sarah helpen je graag verder

anja sarah

Anja Hendrikx
anja.hendrikx@voka.be
+11 56 02 33

Sarah Buntinx
sarah.buntinx@voka.be
+11 56 02 31

 

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo