Skip to main content

Europees Sociaal Fonds

Het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten wordt gecoördineerd door de Europese Unie. Europa ziet er nauwgezet op toe dat de lidstaten vooruitgang boeken in het behalen van hun Europa 2020-doelstellingen en kent zelf ook middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen om die doelstellingen te behalen. Deze middelen komen uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Sociaal Fonds is een van die ESIF-fondsen en voor Vlaanderen veruit het belangrijkste.

Het ESF-programma komt tot stand op basis van deze Europese en Vlaamse beleidsdoelen en investeert tussen 2014 en 2020 een klein miljard euro in de Vlaamse arbeidsmarkt en ondersteunt zo initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen versterken. Het programma legt de juiste focus op het creëren van de best mogelijke kansen voor mensen in hun zoektocht naar werk, met speciale aandacht voor jongeren en de meest behoeftigen.

Het programma heeft volgende prioriteiten:

  • Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren;
  • Ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden van armoede;
  • Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken.

Voor Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vallen alle projecten, acties en evenementen gerelateerd aan duaal leren onder de steun van het ESF-programma.

ESF